Logotype
Logotype

Vindkraft i Gällivare/Pajala/Övertorneå kommun: Många jobbtillfällen i sikte när vindkraftbolaget O2 projekterar i Lehtirova och Maevaara

juli 11, 2010, 10:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Vindkraftbolaget undersöker just nu möjligheterna att etablera vindkraft i områdena Lehtirova och Maevaara. Avsikten är att genomföra nödvändiga utredningar för att kunna lämna in en ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen i Norrbottens län. Parkerna kan komma att bestå av som mest 114 vindkraftverk vilket kan genererar ett femtiotal långsiktiga arbeten i området. Investerings­kostnaderna väntas landa på nästan 4 miljarder kronor av vilka 15 – 20 procent kommer att landa lokalt vid byggande av vägar, elnät och fundament.

-  Förutom de direkta arbetstillfällen byggnationer av det här slaget genererar, så leder projekt av den här typen till regional och lokal tillväxt, vilket självfallet är mycket positivt för kommuner i regionen, Vindkraften kommer även att bli en del av utvecklandet av det nya Pajala,säger Bengt Niska, kommunalråd i Pajala kommun.

-  Som representant för Sveriges första ekokommun, Övertorneå, och en av de kommuner i landet, som tack vare O2:s tidigare investeringar, redan idag producerar mest vindkraft/invånare, ser vi givetvis väldigt positivt på satsningar på hållbar, ren förnybar elproduktion i vår kommun, säger Linda Ylivainio, kommunalråd i Övertorneå kommun.

Vindkraftbolaget O2, som står bakom ca en femtedal av all vindkraft i Sverige, har tidigare projekterat vindkraft i Aapua i Övertorneå kommun. Vindmätningar har pågått i området i omgångar sedan 2005 och läget bedöms som blåsigt och lönsamt. Preliminära Miljökonsekvensutredningar ska tas fram för projekten. Där kommer en tänkbar utformning av en anläggning att presenteras medan typ av vindkraftverk och placering bestäms senare. Utredningen är ett underlag i en samrådsprocess där myndigheter, organisationer och allmänhet får komma in med synpunkter på projektet. Kallelse till samråd sker vi annons i dagspress. Företag och hushåll kommer att erbjudas delägarskap i O2:s vindkraftparker.

- Vi är mycket intresserad av utröna möjligheterna för kommunen att själva investera i vindkraft. På så sätt kan vinster från vindkraftverkets produktion stanna i kommunen. Att det dessutom medför en ordenlig satsning på ren förnyelsebar energi är mycket positivt, säger kommunalrådet Tommy Nyström i Gällivare kommun.  

Lehtirova
Plats: Orådet mellan Kompelusvaara och Ullatti, gränsen mellan Gällivare och Pajala kommun  Storlek: Upp till 70 vindkraftverk om högst 175 (från mark till rotorns högsta punkt)Investerings­kostnad, ca 2,4 miljarder kronor
Produktion: En anläggning i aktuell storleksklass kan producera 450 000 000 kWh/år, vilket räcker till ca en tredjedel av Gällivare kommuns totala årliga elförbrukning.
Miljönytta: Ett nytt vindkraftverk, vars energiproduktion ofta ersätter importerad el från kol, minskar årligen koldioxidutsläppen med 5000 ton. Med 70 verk kan det innebära en koldioxidutsläppsbesparing på 350 000 ton årligen.
Planerad driftsättning: Tidigast 2012
Projektet i Lehtirova är övertaget från företaget Lappland Energi.

Maevaara
Plats: Mellan Ohtanajärvi och Aapua, Pajala/Övertorneå kommun
Storlek: Högst 44 vindkraftverk om högst 175 m (från mark till rotorns högsta punkt)
Investerings­kostnad: 1,5 miljarder kronor
Produktion: En anläggning med ett fyrtiotal moderna vindkraftverk kan producera omkring 280 000 kWh/år, el som årligen räcker till mer än Pajala, Övertorneå och Överkalix kommuners totala årliga elförbrukning.
Miljönytta: Ett nytt vindkraftverk, vars energiproduktion ofta ersätter importerad el från kol, minskar årligen koldioxidutsläppen med 5000 ton. Med 44 verk kan det innebära en koldioxidutsläppsbesparing på 264 000 ton årligen.
Planerad driftsättning: Tidigast hösten 2012