Logotype
Logotype

100 000 kr om året i bygdepeng till Grännabygden

februari 24, 2011, 11:13
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Nu börjar de nio vindkraftverken i Brahehus att producera el och det betyder att 0,25 procent av bruttointäkterna från produktionen årligen avsätts till den lokala bygden. Detta kallas bygdepeng och instiftas som en naturlig del då vindkraftbolaget O2 etablerar en vindkraftanläggning. Bygdepengen i Brahehus beräknas att utgå med ca 100 000 kr per år under anläggningens hela drifttid med start våren 2012.

Bygdepengen delas ut av den nybildade ”Föreningen Grännabygdens Bygdepeng” till främjande av projekt och anläggningar för barn- och ungdomsverksamhet i Grännabygden. Föreningens syfte är att  fördela bygdepengen och allmänheten kommer att informeras i god tid kring när och hur man kan ansöka om bidrag. Föreningen representerar via sina ca 1500 medlemmar ungefär hälften av de boende i bygden. Föreningen består av representanter från:

- Gränna Allmänna Idrottssällskap
- Grännabygdens Orienteringsklubb
- Grännabygdens Ryttarförening
- Gränna Scoutkår
- Uppgränna Byalag

Bygdepengen delas ut i 20-25 år med start våren 2012. Om anläggningen är i drift i 25 år kommer ca 2,5 miljoner kronor att delas ut under denna tid.

- Bygdepengen är ett mycket välkommet bidrag till våra barn och ungdomar och den möjliggör en långsiktig satsning på dem, säger Claes Stråth som är ordföranden för ”Föreningen Grännabygdens Bygdepeng”.

Några fakta om vindkraftparken i Brahehus:

- Totalt nio vindkraftverk
- Belägna invid E4 i Brahehus
- Ägare: O2 Vind AB (fem verk), Bostadsbolaget Partillebo (två verk), Mörbylånga kommun (ett verk) och Sveriges största vindkraftskooperativ; O2 El Ekonomisk Förening (ett verk).
- Boende i Jönköpings län har erbjudits förtur till andelar. Idag har föreningen 85 andelsägare från Jönköpings län.