Logotype
Logotype

Allt fler delägare i vindkraftverk

juni 17, 2011, 08:36
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Nu finns det 25 500 delägare i vindkraftkooperativ, en ökning med fler än 6 000 jämfört med för två år sedan. Gotland hamnar på första plats, följt av Dalarna och Halland, i vindkraftbolaget O2:s ranking av alla län. Rankingen baseras på antal medlemmar i vindkraftkooperativ i relation till befolkningsmängden i länet.

Att bli delägare i vindkraft innebär att man producerar sin egen el till marknadens lägsta pris, utan någon koppling till elbörsen Nordpool, som domineras av de stora elbolagen.

– Det höga och osäkra elpriset leder till att allt fler hushåll nu vill bli delägare i vindkraftverk. Genom att köpa andelar i vindkraft kan ett vanligt villahushåll spara cirka 5 000 kronor om året samtidigt som de minskar sin klimatpåverkan och gör sig oberoende av de stora elbolagen, säger Linda Magnusson, vd för O2 El Ekonomisk Förening, Sveriges största vindkraftkooperativ.

De svenska vindkraftkooperativen har nu totalt 25 500 medlemmar, en ökning med 32 procent de senaste två åren, enligt en sammanställning från Nätverket för Vindbruk.

De senaste åren har elpriset ökat radikalt, men bara marginellt för andelsägare i vindkraftverk. En vindandel som ger 1 000 kilowattimmar (kWh) per år kostar i dag 6 700 kronor i engångsinsats och ger ett stabilt elpris, för närvarande omkring 66 öre per kWh inklusive skatter och avgifter. Det kan jämföras med det genomsnittliga elpriset som under 2010 låg på 115 öre per kWh inklusive skatter och avgifter.

– Skälet till det låga priset för andelsägd vindkraftel är att man som andelsägare får sin el utan dyra mellanhänder, säger Linda Magnusson.

Den som köper vindandelar tar ett stort ansvar för att det byggs ny förnybar el och för att minska sin egen klimatpåverkan. Om man inte nöjer sig med vanlig el från sitt elbolag utan köper tio vindandelar (10 000 kWh) minskar de egna utsläppen av växthusgaser med upp till tio ton.

– Om vi verkligen vill att användningen av fossila bränslen, som kolkraft och naturgas, ska minska i vår omvärld ska vi se till att det produceras mer långsiktigt hållbar förnybar el här i Sverige. Att köpa andelar i vindkraft är därför en av de bästa miljögärningar man som enskild person kan göra, säger Linda Magnusson.

Hela länsrankinglistan:
http://www.o2.se/upload/file/press/Medlemmar_kooperativ_lansranking_2011.