Logotype
Logotype

Malmö och Hammarö toppar vindkraftligan

maj 22, 2011, 08:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Malmö toppar vindkraftligan för kommuner, följt av Hammarö och Landskrona. På länsnivå ligger Skåne i topp, följt av Gotland och Halland. Det framgår av nya beräkningar från vindkraftbolaget O2, som utgår från installerad vindkraft i relation till kommunernas och länens yta.

Under 2010 installerades 308 nya vindkraftverk i Sverige, enligt Energimyndigheten. Totalt fanns det vid årsskiftet 1 655 vindkraftverk i Sverige och den installerade effekten var 2 019 megawatt (MW). Ett modernt vindkraftverk gör det möjligt att minska koldioxidutsläppen från kolkraftverk med cirka 5 000 ton per år.

– Sverige har bland de bästa vindförhållandena i Europa, vindkraftens kostnader har sjunkit och utbyggnaden har äntligen tagit fart. Det är bra för både Sverige och klimatet, säger Johan Ihrfelt, vd på vindkraftbolaget O2.

Av samtliga 290 kommuner i Sverige har nu 149 kommuner vindkraftverk (som är anslutna till elcertifikatsystemet), medan 141 kommuner inte har någon vindkraft alls. De tio kommuner i landet som har mest vindkraft i relation till yta är Malmö, Hammarö, Landskrona, Håbo, Eslöv, Vadstena, Götene, Mellerud, Trelleborg och Skara.

Riksdagens planeringsram innebär att vindkraften nästan tiodubblas fram till 2020. Kommunerna har mycket att vinna på vindkraften, som inte bara skapar jobb utan också kan leda till lokal utveckling och driva Sveriges gröna omställning framåt.

– Det höga och osäkra elpriset leder till att allt fler hushåll nu vill bli delägare i vindkraftverk. Genom att köpa andelar i vindkraft kan ett vanligt villahushåll spara cirka 5 000 kronor om året samtidigt som de minskar sin klimatpåverkan och gör sig oberoende av de stora elbolagen, säger Linda Magnusson, vd för O2 Vindel.

Elproduktionen från vindkraft i Sverige uppgick under 2010 till 3,5 TWh, en ökning med nästan 42 procent jämfört med 2009. Vindkraftens andel av den svenska elproduktionen var cirka 2,4 procent. Riksdagens planeringsram om 30 TWh vindkraft år 2020 motsvarar cirka 20 procent av Sveriges elanvändning och kräver i genomsnitt 200 moderna vindkraftverk per län. Det kan jämföras med att det i Danmark, med en yta som Jämtland, finns 5 000 vindkraftverk.

Fakta om andelsägd vindkraft:

- Drygt 20 000 svenska hushåll äger andelar i vindkraftverk.

- En vindandel som ger 1 000 kilowattimmar (kWh) per år kostar i dag 6 700 kronor i engångsinsats och ger ett stabilt elpris, för närvarande omkring 66 öre per kWh inklusive skatter och avgifter.

- Det genomsnittliga elpriset under 2010 låg på 115 öre per kWh inklusive skatter och avgifter.

Hela listan över Sveriges alla kommuner: http://www.o2.se/upload/file/press/Vindkraftligan_2010_alla_kommuner.pdf

Hela listan över Sveriges alla län: http://www.o2.se/upload/file/press/Vindkraftligan_2010_alla_lan_och_kommuner.pdf