Logotype
Logotype

Ny SIFO: Nära åtta av tio missbedömer utbyggnad av kärnkraft respektive vindkraft

april 6, 2011, 08:21
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
En ny SIFO-undersökning som beställts av vindkraftbolaget O2 avslöjar att de flesta svenskar har stora kunskapsluckor när det gäller ökningen av kärnkraft respektive vindkraft i Europa. Åtta av tio missbedömer utbyggnaden av kärnkraft och vindkraft. Tre av tio har en gravt felaktig bild, då de tror att kärnkraften ökar, när den i själva verket minskar. Undersökningen visar också att fyra av tio blivit mer tveksamma till den svenska kärnkraften än de var tidigare på grund av händelserna i Japan.

Sedan många år tillbaka minskar den installerade effekten av kärnkraften i Europa och världen. I EU togs inga nya kärnkraftverk i drift under 2010 och tre gånger så mycket kärnkraft togs ur drift än vad som tillfördes. Samtidigt sker en snabb utbyggnad av vindkraften som är 64 gånger större än kärnkraften (källa EWEA). Detta förhållande är okänt för de flesta svenskar. Endast två av tio har en korrekt kunskap.

- Bristen på kunskap är anmärkningsvärd. Den uppenbara risken är att svenskarna på grund av okunskap tenderar att överskatta kärnkraften och underskatta den förnybara energins möjligheter, säger Linda Magnusson, VD på O2 Vindel. 

Händelserna i Japan har dock inneburit en väckarklocka för många. Detta märks exempelvis genom ett ökat intresse för att bli delägare i vindkraftverk.

- Inflödet av samtal till vår kundtjänst de senaste veckorna är mycket större än normalt. Många uttrycker att de personligen vill agera och ta ansvar för den värld vi efterlämnar till våra barn och kommande generationer, fortsätter Linda Magnusson.

Resultat från SIFO-undersökningen:

  • Endast 21 procent av svenskarna känner till att vindkraften ökade mycket mer än kärnkraften under 2010.
  • 30 procent tror att kärnkraften ökade mer än vindkraften.
  • 38 procent av svenskarna har blivit mer tveksamma till den svenska kärnkraften på grund av händelserna i Japan. Särskilt kvinnorna har blivit mer tveksamma; 45 procent jämfört med 31 procent bland männen.

Fakta om utbyggnad av kärnkraft respektive vindkraft:

EU 2010 (Källa EWEA):
- Vindkraften ökade med 9295 MW. Ökningen är 64 gånger större än kärnkraften.
- Inga nya kärnkraftverk installerades. 145 MW kärnkraft tillfördes via effekthöjningar i befintliga anläggningar. 535 MW kärnkraft togs ur drift, vilket är tre gånger mer än det som tillförts i form av effekthöjningar.

Världen 2010 (Källa: IAEA, GWEC)
- Vindkraften ökade ca tio gånger mer än kärnkraften. Ny vindkraft: 35 800 MW. Ny kärnkraft: 3 722 MW. Fem nya kärnkraftverk driftsattes.