Logotype
Logotype

O2 investerar i en av Sveriges största vindparker

juni 20, 2011, 08:35
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Vindkraftbolaget O2, Skanska och Jämtkraft investerar tillsammans i en vindkraftanläggning med en totalkostnad på ca 1,1 miljarder kronor i Gällivare kommun. Skanska blir huvudägare av vindparken med en 50-procentig ägarandel. O2 och Jämtkraft blir delägare med 25 procent vardera.

Den nya vindparken på Sjisjka, ett lågfjäll i Gällivare kommun, blir en av Sveriges största landbaserade anläggningar. Samarbetsavtalet omfattar 30 vindkraftverk. De levereras av Vestas och kommer att ha en sammanlagd effekt på 78 MW. Tillsammans beräknas de producera el till omkring 43 000 hushåll.

- För O2s del är den här affären ett viktigt steg för att sprida ägandet och släppa in nya aktörer på elmarknaden. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Skanska och Jämtkraft och fortsätter bygga ny vindkraft i Sverige tillsammans med investerare, kraftproducenter och elförbrukare, säger Johan Ihrfelt, vd på O2.

Vindkraftbolaget O2 svarar för projektering, turbinupphandling och drift. Skanska går in i projektet som investerare och med sin kompetens inom byggnation och infrastruktur. Jämtkraft bidrar inom elnät, elproduktion och försäljning av el.

- Tillsammans har Skanska, O2 och Jämtkraft all den kompetens som krävs för att genomföra ett lyckat projekt, säger Göran Carlberg, projektutvecklings­direktör på Skanska Infrastructure Development.

Miljötillstånd och bygglov för vindkraftverken är klara och byggnationsarbetet har påbörjats. Elproduktionen beräknas starta 2012.