Logotype

Upplands Väsby kommun investerar 47 miljoner i eget vindkraftverk

juni 30, 2011, 15:56
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Upplands Väsby kommun har idag tecknat ett förvärvsavtal med vindkraftsbolaget O2 om köp av ett vindkraftverk till en kostnad av 47 miljoner kr. Genom köpet och ägandet av vindkraftverket ökar Väsby den totala mängden vindkraftsproducerad el i landet.

Genom kommunens investering i förnyelsebar energi, i detta fall vindkraft, bidrar vi aktivt till att nå målet med att minska vår klimatpåverkan, samtidigt som vi sänker elkostnaderna i våra kommunala fastigheter. Det är en vinst för väsbyborna, säger Jan Holmberg Kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby kommun.

Upplands Väsby kommer enligt avtalet att äga ett av de tio nya vindkraftverk som kommer att byggas i vindkraftsparken Fallåsberget i Ockelbo kommun. Köpet är ett led i kommunens ambitiösa miljösatsningar.

– Det är glädjande att Upplands Väsby nu gör stora miljövinster och betydande besparingar genom att äga egen vindkraft. De kommer tillsammans med en rad andra kommuner bli en viktig förebild, säger Linda Magnusson, vd för O2 Vindel.

 Det aktuella vindkraftverket förväntas producera i genomsnitt cirka 7 000 MWh per år, vilket utgör cirka en fjärdedel av kommunens nuvarande elanvändning. Kommunens planerade köp av ett vindkraftverk finansieras genom ett lån och affären förväntas minska kommunens energikostnad, räknad på dagens energipris, med tre miljoner kronor om året.

Bifogade filer