Logotype
Logotype

Allt fler områden lämpliga för vindkraft

juni 8, 2012, 08:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
I de områden som Sveriges kommuner hittills har pekat ut som lämpliga för vindkraft kan det produceras 108 terawattimmar (TWh) vindkraftsel, vilket motsvarar cirka två tredjedelar av den totala elproduktionen i Sverige. Det framgår av kommunernas redovisningar till Boverket. Oxelösund, Hultsfred och Laxå toppar vindkraftsbolaget O2:s rankinglista, som baseras på hur mycket vindkraft som kan produceras inom lämpliga vindkraftsområden i relation till kommunens yta.

– Det är bra att kommunerna planerar för en utbyggd vindkraft, men det helt avgörande är att de svenska hushållen erbjuds att bli delägare och får ta del av vindkraftens fördelar, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel som driver Sveriges största vindkraftskooperativ.

Totalt har drygt 200 kommuner i Sverige fått stöd av Boverket för att planera för vindkraftsutbyggnad. Hittills har 170 kommuner slutredovisat sitt arbete. I de områden som dessa kommuner anser lämpliga för vindkraft kan det enligt Boverkets sammanställning produceras 108 terawattimmar (TWh) vindkraftsel. Det kan jämföras med planeringsmålet om 30 TWh vindkraft år 2020 och med att kärnkraften i Sverige under 2011 producerade 58 TWh.

Oxelösunds kommun anger att vindkraften kan producera 2,8 TWh el inom de områden som kommunen pekat ut som lämpliga för vindkraft. Det placerar kommunen på första plats på vindkraftsbolaget O2:s rankinglista. På andra och tredje plats kommer Hultsfred och Laxå. Rankingen baseras på hur mycket vindkraft som kan produceras inom lämpliga vindkraftsområden i relation till kommunens yta, inklusive sjö- och havsyta.

– Vindkraften minskar både vår negativa klimatpåverkan och vårt beroende av kärnkraft, men utbyggnaden får inte tvingas på uppifrån. Den andelsägda vindkraften leder till både delaktighet och engagemang, samtidigt som andelsägaren får ett lågt och stabilt elpris, säger Linda Burenius Magnusson.

De svenska vindkraftskooperativen har mer än 25 500 medlemmar och antalet kan öka kraftigt.

– Genom att köpa vindandelar får man el till självkostnadspris, blir oberoende av den traditionella elmarknaden och gör en miljöinsats som slår det mesta, säger Linda Burenius Magnusson.

En vindandel som ger 1 000 kilowattimmar (kWh) per år kostar i dag 6 700 kronor i engångsinsats och ger ett stabilt elpris, för närvarande omkring 65,8 öre per kWh inklusive skatter och avgifter. Det kan jämföras med genomsnittspriset för vanlig el som 2011 låg på 100 öre/kWh och 2010 på 115 öre/kWh.

Se O2:s rankinglista över kommunernas planering för vindkraft här: http://www.o2.se/wp-content/uploads/2012/06/bilagarankningpotentiellenergi20120531.pdf