Logotype

Klimatindikatorn: Störst temperaturökning i Norrbotten

augusti 3, 2012, 13:55
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Under 2011 var medeltemperaturen 2,4 grader högre i Norrbotten och 1,3 grader högre i Skåne, Blekinge och Gotland än vad den var i genomsnitt i respektive län under perioden 1961-1990. I hela Sverige var temperaturen 1,6 grader högre. Det är väsentligt mer än den globala temperaturökningen som uppgick till 0,4 grader under motsvarande period. Detta framgår av vindkraftsbolaget O2:s klimatindikator, som baseras på statistik från SMHI och Världsmeteorologiska organisationen WMO.

– Politikerna måste göra det både lätt och ekonomiskt gynnsamt för oss att leva klimatsmart. Som privatpersoner kan vi redan nu bli andelsdelägare i vindkraft, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2:s vindkraftskooperativ.

Under de senaste tio åren, 2002-2011, har Sverige i genomsnitt varit 1,1 grader varmare än under den internationellt använda jämförelseperioden 1961-1990. Under 2011 var medeltemperaturen 1,6 grader högre. Medeltemperaturen har ökat mest i norra och minst i södra Sverige – med 2,4 grader i Norrbotten och med 1,3 grader i Skåne, Blekinge och på Gotland, jämfört med genomsnittet i respektive län perioden 1961-1990.

Den globala uppvärmningen förväntas leda till en kraftigt ökad temperatur i Sverige. I två olika scenarier för globala utsläpp av växthusgaser anger SMHI att medeltemperaturen vid nästa sekelskifte förväntas ha ökat med som lägst 4,1 respektive 5,2 grader i Skåne och som högst 4,3 respektive 5,5 grader i Blekinge, jämfört med 1961-1990.

Nästan nio av tio svenskar (87 procent) uppfattar klimatförändringarna som ett allvarligt hot mot mänskligheten och nästan lika många är oroliga för hur Sverige kommer att drabbas, enligt en opinionsmätning från O2. Störst är oron för fler och kraftigare stormar, därefter kommer oro för högre vattennivå och frånvaro av snö och is på vintern.

– Klimatproblemen accelererar och drabbar främst människor i utvecklingsländer. Men klimatförändringen har inga geografiska gränser och även vi i Sverige påverkas. Stormar är dock inte det hot som man bör oroa sig mest för. Svåra värmeböljor och stora variationer i nederbörden är större hot, säger Pär Holmgren, meteorolog, författare och föreläsare i klimatfrågor.

Nästan tre av fyra (73 procent) tror att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen.

– Det krävs mycket omfattande utsläppsminskningar, också i Sverige, för att vända utvecklingen, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2:s vindkraftskooperativ.

FN:s klimatpanel anger att de globala utsläppen av koldioxid behöver minska med mellan 50 och 85 procent fram till år 2050, om vi ska ha en chans att nå målet om att temperaturen globalt inte ska öka med mer än två grader.