Logotype

O2 påbörjar byggnation av vindkraftsanläggning på Fallåsberget

januari 31, 2012, 12:56
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Idag sätts det första spadtaget för att bygga en vindkraftsanläggning med tio vindkraftverk på Fallåsberget i Ockelbo kommun/Gävleborgs län med beräknad driftstart nästa vinter. Därmed stärker O2 sin position i Hälsingland.

O2 Vindkompaniet har arbetat med projekt­et sedan 2006 och fick under 2010 tillstånd att bygga upp till tio vindkraftverk på Fallåsberget. Området, som är utpekat i översiktsplanen, består av brukad skog och är mycket väl lämpad för vindkraft då det är höga vindar och god infrastruktur. Driftstart beräknas till vintern 2012/2013.

Anläggningen beräknas producera ca 75 GWh el per år, vilket motsvarar hushållsel (4 500 kWh/år) för 16 000 hushåll/år. Miljönyttan består bland annat i minskade koldioxidutsläpp med upp till 60 000 ton per år. Efter en avslutad drifttid om 20-25 år kan vindkraftverken enkelt demonteras och området återställas.

Huvudleverantörer till projekt­et blir Siemens, Svevia, Fortum och CD Entreprenad. O2 lägger löpande ut bilder från byggnationen på www.o2.se

O2 har även projekt­et Tönsen som ligger i Bollnäs kommun 5,3 kilometer norr om Fallåsberget. Den 27 januari fick O2 tillstånd från Mark- och miljödomstolen att uppföra 42 vindkraftverk i området. Det innebär att detaljplanering för byggnation kommer att ske under kommande sommar.