Logotype
Logotype

O2 påbörjar byggnation av vindkraftsanläggning på Fallåsberget

januari 31, 2012, 12:56
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Idag sätts det första spadtaget för att bygga en vindkraftsanläggning med tio vindkraftverk på Fallåsberget i Ockelbo kommun/Gävleborgs län med beräknad driftstart nästa vinter. Därmed stärker O2 sin position i Hälsingland.

O2 Vindkompaniet har arbetat med projektet sedan 2006 och fick under 2010 tillstånd att bygga upp till tio vindkraftverk på Fallåsberget. Området, som är utpekat i översiktsplanen, består av brukad skog och är mycket väl lämpad för vindkraft då det är höga vindar och god infrastruktur. Driftstart beräknas till vintern 2012/2013.

Anläggningen beräknas producera ca 75 GWh el per år, vilket motsvarar hushållsel (4 500 kWh/år) för 16 000 hushåll/år. Miljönyttan består bland annat i minskade koldioxidutsläpp med upp till 60 000 ton per år. Efter en avslutad drifttid om 20-25 år kan vindkraftverken enkelt demonteras och området återställas.

Huvudleverantörer till projektet blir Siemens, Svevia, Fortum och CD Entreprenad. O2 lägger löpande ut bilder från byggnationen på www.o2.se

O2 har även projektet Tönsen som ligger i Bollnäs kommun 5,3 kilometer norr om Fallåsberget. Den 27 januari fick O2 tillstånd från Mark- och miljödomstolen att uppföra 42 vindkraftverk i området. Det innebär att detaljplanering för byggnation kommer att ske under kommande sommar.