Logotype

Svenskar föredrar förnybar energi framför ny kärnkraft

juni 5, 2012, 08:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Förnybara energislag toppar listan över de investeringar som svenskarna anser att samhället bör göra för att klara klimatmålen. Därefter kommer energieffektivisering. Endast 16 procent av svenskarna föredrar att ersätta gamla kärnkraftverk med nya. Det visar en undersökning med 1 000 svenskar som O2 låtit göra.

Över hälften av de svarande, 54 procent, anser att samhället i första hand bör satsa på förnybara energislag som vindkraft, solenergi och biobränsle för att klara klimatmålen. En femtedel föredrar energieffektivisering och 16 procent ser helst en satsning på ny kärnkraft.

- Det är glädjande att svenskarna vill driva en förnybar energiomställning. Nu är det upp till politikerna att öka ambitionerna och ta klimatfrågan på allvar, säger Linda Burenius Magnusson, vd för Sveriges största vindkraftskooperativ O2 El Ekonomisk Förening.

Följande fråga ställdes till ett representativt urval av 1000 svenskar:

Idag planeras omfattande investeringar i energisystemen för att klara klimatmålen. Om samhället skulle investera 20 miljarder, vad anser du då att man bör satsa på i första hand?

1) Förnybara energislag som vindkraft, solenergi och biobränsle (54 %)
2) Att effektivisera energianvändningen så att den totala energianvändningen kan minskas (21 %)
3) Att ersätta gamla kärnkraftverk med nya (16 %)
4) Fossil energi som olja, kol och naturgas (1 %)
5) Tveksam/vet ej (9%)
 
Undersökningen har gjorts av undersökningsföretaget PFM Research på uppdrag av O2.