Logotype
Logotype

Åtta av tio svenskar vill att regeringen eftersträvar 100 % förnybar elproduktion

april 2, 2013, 14:58
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Vindkraftsbolaget O2 har via SIFO frågat 1 000 svenskar: ”Bör Sveriges regering eftersträva att all elproduktion inom 20 år kommer från förnybara källor, som vind, sol och vatten? 79 procent svarar ja.

Den fossilbaserade energiproduktionen är med sina stora CO2-utsläpp den kanske största orsaken till de akuta miljöhot vi ser idag. O2 ställde därför även frågan: ”Bör Sveriges regering eftersträva att all elproduktion inom 20 år kommer från förnybara källor, som vind, sol och vatten, eller bör man inte eftersträva det?

79 procent svarar ja på frågan,14 procent svarar nej. Kvinnorna är överrepresenterade: 86 procent svarar ja jämfört med 73 procent av männen. Flest ja-svar kom från Norra mellansverige (86 %).

- Det är glädjande att man vill ställa tuffare krav på politikerna om eftersträva ett 100-procent förnybart elsystem, vilket är en förutsättning för ett hållbart samhälle och också den mest kostnadseffektiva lösningen, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel.

Bifogade filer