Logotype

Earth Hour: 2 av 3 svenskar släcker ljuset på lördag

mars 22, 2013, 15:38
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
På lördag den 23 mars kl 20.30 genomför Världsnaturfonden "Earth Hour", en världsomspännande kampanj där man släcker ljuset under en timmes tid för att visa att man ta klimatfrågan på allvar. Vindkraftsbolaget O2 har via SIFO intervjuat 1000 svenskar om deras deltagande.

2 av 3 svenskar (67 procent) svarar ja på fråganKommer du att delta och släcka ljuset kl 20.30 på lördag?”. Kvinnorna är överrepresenterade. 78 procent svarar ja jämfört med 56 procent av männen. Undersökningen visar även att ju yngre man är desto större engagemang och deltagande. Svarande i Stockholmsområdet är mest engagerade i en geografisk jämförelse.

Den fossilbaserade energiproduktionen är med sina stora CO2-utsläpp den kanske största orsaken till de akuta miljöhot vi ser idag. O2 ställde därför även frågan: ”Bör Sveriges regering eftersträva att all elproduktion inom 20 år kommer från förnybara källor, som vind, sol och vatten, eller bör man inte eftersträva det?

79 procent svarar ja på frågan, 14 procent svarar nej. Även här är kvinnorna överrepresenterade: 86 procent svarar ja jämfört med 73 procent av männen. Flest ja-svar kom från Norra mellansverige (86 %).

- Det är glädjande att se ett sådant enormt miljöengagemang och att så många förstår att det här är en viktig fråga. Dessutom är man beredd att ställa tuffare krav på politikerna om eftersträva ett 100-procent förnybart elsystem, vilket är en förutsättning för ett hållbart samhälle och också den mest kostnadseffektiva lösningen, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel.

Bifogade filer