Logotype
Logotype

Bindande energi-och klimatmål till 2030 viktigt för våra framtida investeringar

januari 20, 2014, 10:31
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
I en gemensam förklaring uppmanar idag 13 företag med sammanlagt 14 000 anställda i Sverige regeringen att agera för tre bindande mål inom ramen för EU:s energi-och klimatramverk till 2030.

På onsdag den 22 januari presenterar EU-kommissionen ett första förslag till EU:s nya klimat- och energiramverk. Den 22 mars kommer EU:s regeringschefer att ta ställning till vilka mål som ramverket ska omfatta. Åtta länder inklusive Tyskland och Frankrike skickade den 23 december ett brev till EU-kommissionen om att inkludera ett mål för förnybar energi. Sverige har än så länge varit tyst.

I ett brev till regeringen uppmanar idag ett stort antal företag i Sverige regeringen att ta ställning för ett nytt förnybarhetsmål och aktivt agera för tre bindande mål för: utsläpp av växthusgaser, förnybar energi och energieffektivisering.

”Signalerna från Bryssel är att EU-kommissionen endast planerar att föreslå ett mål för att minska växthusgaser. Minska utsläppen är avgörande men scenarier framtagna av EU-kommissionen visar att utsläppen inte kommer att minska utan en stor andel förnybar energi. Vi saknar Sveriges röst och uppmanar regeringen att tydligt agera för tre bindande mål”, säger Linda Burenius Magnusson, VD, O2 Vindel.

"Det råder ingen tvekan om att satsningar på förnybar energi är avgörande för framtidens försörjning. Det är därför viktigt att vara ledande inom det området, inte bara för att solidariskt ta ansvar i den omställning till hållbarhet som hela mänskligheten behöver göra, utan också för att värna vår egen långsiktiga realekonomi”, säger Anna Borgeryd, styrelseordförande, Polarbröd AB.

”EU:s tre mål för 2020 satte en tydlig riktning för energi-och klimatfrågorna och det har levererat. Exempelvis möjliggjorde det satsningar som idag innebär att vi kan leverera förnybar energi till en lägre kostnad för elkonsumenterna. Varför inte fortsätta med något som fungerar?”, säger Lisa Malmquist Ekstrand, Head of Public Affairs, Vestas Northern Europe AB.

För ytterligare information, kontakta:

Linda Burenius Magnusson, VD, O2 Vindel, linda.magnusson@o2.se , + 46 703 953 414

Anna Borgeryd, Styrelseordförande, Polarbröd AB, anna.borgeryd@polarbrod.se , +46 730 771 090

Lisa Ekstrand, Head of Public Affairs, Vestas Northern Europe AB, lieks@vestas.com , +46 767 677 180

Bifogade filer