Logotype

Brett stöd i riksdagen för andelsägd förnybar elproduktion

augusti 7, 2014, 08:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Centerpartiet ansluter sig nu till Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och vill inkludera andelsägd sol- och vindkraft i det kommande stödet för hushåll som producerar förnybar el för egen förbrukning. Det framgår av vindkraftsbolaget OX2:s valenkät till riksdagskandidater.

– Centerns ställningstagande innebär att det finns en bred majoritet i den kommande riksdagen för att inkludera andelsägd förnybar elproduktion i det nya systemet. Nu hoppas vi att Centern driver genom sin vilja i regeringens omarbetade förslag om skattereduktion, säger Linda Burenius Magnusson, vd på OX2 Vindel.

Sammanlagt svarade 25 av Centerpartiets 28 svarande toppkandidater, däribland energiminister Anna-Karin Hatt, att de vill att ”andelsägd förnybar elproduktion ska berättiga till en skattereduktion, alternativt nettodebitering, på samma sätt som förnybar elproduktion på eget tak eller gård”.

– Det är mycket positivt att Centerpartiet verkar hålla med om att alliansregeringens tidigare proposition är orättvis, eftersom det exkluderar alla som bor i lägenhet, säger Linda Burenius Magnusson.

Förslaget om att inkludera andelsägande har också ett mycket starkt stöd bland de svarande i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Dessa partier har redan i riksdagen agerat för att inkludera andelsägandet. Dessutom instämmer 11 av de 24 toppkandidaterna i Kristdemokraterna i förslaget, medan bara 2 svarar nej och 11 är tveksamma eller vet inte.

Sammanlagt svarade 72 procent, 365 av 510, av toppkandidaterna till riksdagen på OX2:s fråga. Enkäten genomfördes inom ramen för Stora valenkäten, som genomfördes av pr-byrån Westander. OX2:s fråga löd:

”Regeringen vill ha en skattereduktion för de hushåll som producerar förnybar el för egen förbrukning. Förslaget utesluter dock alla hushåll som bor i lägenhet och alltså inte kan producera el på en egen tomt eller ett eget tak. Lösningen vore enkel. Om man även får en skattereduktion, alternativt nettodebitering, om man äger andelar i vindkraft eller solkraft kan också de som bor i lägenhet inkluderas. Anser du att också andelsägd förnybar elproduktion ska berättiga till en skattereduktion, alternativt nettodebitering, på samma sätt som förnybar elproduktion på eget tak eller gård?”