augusti 7, 2014, 08:00
 Non-regulatory

Brett stöd i riksdagen för andelsägd förnybar elproduktion

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Centerpartiet ansluter sig nu till Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och vill inkludera andelsägd sol- och vindkraft i det kommande stödet för hushåll som producerar förnybar el för egen förbrukning. Det framgår av vindkraftsbolaget OX2:s valenkät till riksdagskandidater.

– Centerns ställningstagande innebär att det finns en bred majoritet i den kommande riksdagen för att inkludera andelsägd förnybar elproduktion i det nya systemet. Nu hoppas vi att Centern driver genom sin vilja i regeringens omarbetade förslag om skattereduktion, säger Linda Burenius Magnusson, vd på OX2 Vindel.

Sammanlagt svarade 25 av Centerpartiets 28 svarande toppkandidater, däribland energiminister Anna-Karin Hatt, att de vill att ”andelsägd förnybar elproduktion ska berättiga till en skattereduktion, alternativt nettodebitering, på samma sätt som förnybar elproduktion på eget tak eller gård”.

– Det är mycket positivt att Centerpartiet verkar hålla med om att alliansregeringens tidigare proposition är orättvis, eftersom det exkluderar alla som bor i lägenhet, säger Linda Burenius Magnusson.

Förslaget om att inkludera andelsägande har också ett mycket starkt stöd bland de svarande i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Dessa partier har redan i riksdagen agerat för att inkludera andelsägandet. Dessutom instämmer 11 av de 24 toppkandidaterna i Kristdemokraterna i förslaget, medan bara 2 svarar nej och 11 är tveksamma eller vet inte.

Sammanlagt svarade 72 procent, 365 av 510, av toppkandidaterna till riksdagen på OX2:s fråga. Enkäten genomfördes inom ramen för Stora valenkäten, som genomfördes av pr-byrån Westander. OX2:s fråga löd:

”Regeringen vill ha en skattereduktion för de hushåll som producerar förnybar el för egen förbrukning. Förslaget utesluter dock alla hushåll som bor i lägenhet och alltså inte kan producera el på en egen tomt eller ett eget tak. Lösningen vore enkel. Om man även får en skattereduktion, alternativt nettodebitering, om man äger andelar i vindkraft eller solkraft kan också de som bor i lägenhet inkluderas. Anser du att också andelsägd förnybar elproduktion ska berättiga till en skattereduktion, alternativt nettodebitering, på samma sätt som förnybar elproduktion på eget tak eller gård?”

För ytterligare information, läs vad riksdagskandidaterna svarade i valenkäten.

Läs mer om regeringens förslag till skattereduktion, klicka här.