Logotype
Logotype

Eskilstuna investerar i fyra vindkraftverk från OX2

juni 3, 2014, 11:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Den hittills enskilt största kommunala upphandlingen av vindkraft i Sverige är avgjord. Idag tecknar Eskilstuna avtal med OX2 om förvärv av fyra vindkraftverk. Därmed tar kommunen ett stort steg för att uppnå uppsatta klimatmål och sänkta elkostnader.

- Satsningen på vindkraftsel är en viktig del i att nå målet om att vara en klimatneutral kommunkoncern 2020, säger Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna kommun. 

OX2 ska bygga de fyra vindkraftverken på Rödstahöjden ca 8 kilometer sydväst om Sollefteå i Sollefteå kommun. Vindmätningar visar att platsen har utmärkta vindförhållanden med mer än 7 m/sek i medelvind på 100 meters höjd. Den förväntade genomsnittsproduktionen är ca 35-40 GWh per år. Det motsvarar hushållsel (4 500 kWh/år) för drygt 8 000 hushåll och utgör ca 40 procent av kommunens årsförbrukning.

- När vi har tittat på olika aktörer har vi varit noga med att respektera naturvärden. Vi har också haft krav på prestanda och bra vindförhållanden, säger Magnus Johansson (MP), kommunalråd i Eskilstuna.

Eskilstuna kommun har fattat beslut om att bilda ett vindkraftsbolag som ska hantera vindkraftverken. Som bakgrund till beslutet finns kommunens klimatplan där ett av målen är att vindkraft byggs ut och ska till senast 2020 motsvara hälften av kommunkoncernens elanvändning. Investeringen i vindkraft ska bidra till en ekonomisk besparing för kommunen på cirka 10 miljoner kronor/år, pengar som ska gå till en särskild lässatsning för barn mellan 6-9 år som startar redan i år.

OX2 beräknar att de fyra vindkraftverken ska vara driftsatta och överlämnade till Eskilstuna hösten 2015. Därefter ansvarar OX2 för förvaltning av verken.

- Kommunen har gjort en föredömlig upphandling och värderat både ekonomiska och miljömässiga aspekter. Vi ser fram emot att leverera en vindpark av högsta kvalitet, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.

Inom fem år har Eskilstuna en option på att förvärva ytterligare ett vindkraftverk av OX2, på Rödstahöjden eller i någon annan park. OX2 har bygglov för sex vindkraftverk på Rödstahöjden.