Logotype
Logotype

Finska skogsbolaget Tornator och O2 tecknar samarbetsavtal

februari 5, 2014, 08:51
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Finlands tredje största skogsägare Tornator och O2 har tecknat ett avtal för utveckling av vindkraftsprojekt på Tornators mark i Finland. Målet är att utveckla och bygga 300-400 megawatt vindkraft, vilket motsvarar ett hundratal vindkraftverk.

O2 kommer att ha det övergripande ansvaret för projektens utveckling, byggande och finansiering, medan Tornators roll är att hjälpa till med planering och miljöfrågor. Projekten kommer att vara placerade i östra och norra Finland, främst på Tornators mark, men även andra markägare kan involveras.

- Tornator har fått många frågor om områden för vindkraftsproduktion, men vi har velat hitta en partner som också har resurser att genomföra projekten. O2:s sätt att arbeta med värden inom hållbarhet, miljö och intressenters deltagande är en bra match med vårt sätt att arbeta, säger Antero Luhtio, fastighetschef på Tornator.

O2 är ledande inom storskalig landbaserad vindkraft i Norden. Majoriteten av projekten har realiserats tillsammans med finansiella institutioner såsom det tyska försäkringsbolaget Allianz och FAM Wallenbergstiftelsen eller stora elförbrukare såsom IKEA, Google, fastighetsbolag och kommuner.

- O2 började utveckla vindkraftsprojekt i Finland under 2012. Våra projekt är huvudsakligen belägna på privata markägares mark i västra Finland. Nu när vi tecknar ett avtal med en av de största skogsägarna i Finland, Tornator, har vi stora möjligheter att utöka vår projektportfölj i Finland, säger Paul Stormoen, vd för O2 Vindkompaniet.