Logotype

Många jobb till regionen vid bygget av Glötesvålens vindpark

juli 6, 2015, 10:39
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Nästan femtio procent av jobben kom från regionen då OX2 byggde 30 vindkraftverk på Glötesvålen i Härjedalen. Det visar en av Sveriges mest omfattande kartläggningar över arbetstillfällen i samband med byggnationen av en vindpark.

- Det är rekord. Nästan femtio procent av arbetet på Glötesvålen har utförts av regional arbetskraft, från Härjedalen, Jämtland, Dalarna och Hälsingland. När Havsnäs vindpark i norra Jämtland, den då största landbaserade vindparken i Sverige var färdigbyggd 2010, hade en fjärdedel av arbetskraften hämtats från regionen, säger Christer Andersson på Vindkraftcentrum, som gjort kartläggningen på uppdrag av Härjedalens kommun.

Glötesvålens vindpark med 30 vindkraftverk byggdes av OX2 mellan åren 2012-2014. Totalt skapades 78 regionala årsanställningar för att bygga vindparken och under de kommande 20-25 åren tillkommer sju lokala fasta årsanställningar för service av anläggningen. Arbetstillfällen för boende och service har inte beräknats under projekttiden, men den tillresta arbetskraften genererade totalt mer än 11 000 gästnätter i närområdet.

- OX2 arbetar systematiskt med att främja lokal nytta och då är insatser för att generera arbetstillfällen i det berörda området en mycket viktig del. Genom tidiga kontakter med lokalsamhället väcks medvetenheten om behovet av arbetskraft, service och boende. När aktiviteterna drar igång på allvar finns det därför en god beredskap för detta, säger Jan Olof Dahlin, projektledare på OX2.

Under bygget av en vindpark behövs skilda yrkeskunskaper. Till en början är det många akademiska yrken som exempelvis arkeologer, ingenjörer, geologer och miljökonsulter. När själva anläggandet tar fart handlar det om skogsarbete, vägbyggen, ledningsdragning, mark- och anläggningsarbeten, gjutning av fundament etc.

- Vindkraften byggs för att den är en viktig del i energiomställningen, men en stor bonus för oss som värdkommun är att det också innebär företagande och jobb i våra glesa bygder. Det lokala näringslivet stärks och fler kan få ett hel- eller deltidsarbete vilket är positivt för regionen, säger Thony Gustafsson Näringslivschef i Härjedalens kommun.

Det har gjorts två andra studier i Sverige som gått ned på timnivå och tagit fram regional arbetskraft. Förutom Glötesvålen handlar det om Skogberget i Piteå och Mörttjärnberget i Bräcke. I samtliga fall är det Vindkraftcentrum som utfört studierna.

- Med hjälp av underlag från OX2 och på uppdrag av Energimyndigheten har vi tagit fram ett prognosverktyg och en processmetodik som andra projektörer, kommuner, regioner och regionalt näringsliv kan använda för att skapa största möjliga regionala nytta vid framtida investeringar i vindkraft, säger Christer Andersson på Vindkraftcentrum.