Logotype
Logotype

OX2 säljer en 42 MW vindpark till IKEA i Finland

januari 21, 2016, 10:30
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
IKEA har tecknat förvärvsavtal med vindkraftsbolaget OX2 om 13 vindkraftverk i Kemi, norra Finland. Projektet är IKEA:s första vindkraftsinvestering på den finska marknaden och affären den fjärde mellan bolagen.

En befintlig vindpark utanför Ajos vid kusten i Kemi kommer att förnyas och utökas. Här finns idag tio vindkraftverk som står på konstgjorda öar i havet samt vid strandkanten. OX2 kommer att byta ut dessa till moderna vindkraftverk och därutöver bygga tre nya verk på land, vilket mer än fördubblar produktionen och ger en hög driftsäkerhet. Den nya anläggningen kommer således att bestå av 13 nya vindkraftverk som beräknas producera ca 160 GWh/år.

”Vi investerar i förnybar energi för att skapa miljönytta och påskynda omställningen till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Den nya vindparken kommer innebära att vi producerar mer förnybar energi än all den energi som vi använder i våra byggnader i Finland, säger Lars Midttun, IKEAs landschef i Finland.

I och med förvärvsavtalet påbörjar OX2 nu byggnationen och den nya vindparken överlämnas enligt plan till IKEA under 2017. Därefter kommer OX2 att ansvara för den kommersiella och tekniska förvaltningen av anläggningen.

"Den här affären är en del av OX2:s expansionsstrategi och positionering på den globala vindkraftsmarknaden. Vi har ett gott samarbete med IKEA sedan många år tillbaka och nu ser vi fram emot att bygga och leverera deras första vindpark i Finland ", säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.

I och med förvärvsavtalet kring Ajos vindpark har OX2 nu gjort fyra affärer med IKEA om totalt 174 MW vindkraft i Norden.

Fakta om projektet och vindparken i Ajos
- Under 2015 tecknade OX2 och det finska vindkraftsbolaget Innopower ett förvärvsavtal för den befintliga vindparken. 
- Den nya vindparken kommer bestå av 8 st Siemens SWT-130 3.3 MW i havet och vid strandkanten samt 5 st Siemens SWT-113 3.2 MW på land (totalt 42.4 MW). Vindkraftverkens totalhöjd är ca 150 m.
- Anläggningen beräknas producera ca 160 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 32 000 hushåll (5 000 kWh/år).
- Minst 6-700 månadsarbeten kommer att skapas under byggtiden. Under förvaltningsfasen kommer det att behövas minst 4-5 årsarbeten för service och underhåll i ca 25 år dvs under vindparkens hela livslängd.

Bifogade filer