Logotype
Logotype

OX2 välkomnar energiöverenskommelsen

juni 10, 2016, 16:37
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
OX2, verksamt inom förnybar energi, välkomnar energiöverenskommelsen, men konstaterar att ambitionsnivån för den förnybara elproduktionen till 2030 inte räcker för att nå målet om en 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

-­ Det nya målet om att Sverige ska ha en 100 procent förnybar elproduktion år 2040 är ett  historiskt vägval som innebär att förnybar el successivt kommer att ersätta den åldrande kärnkraften, säger Linda Burenius Magnusson, ansvarig för public affairs på OX2.

Energiöverenskommelsen mellan regeringen, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern innebär att elcertifikatsystemet förlängs och att det mellan 2021 och 2030 sätts ett mål om ytterligare 18 TWh (terawattimmar) förnybar elproduktion.

- En ambitionsnivå på 18 TWh fram till 2030 räcker inte för att nå målet om en helt förnybar elproduktion år 2040, säger Linda Burenius Magnusson.

Vill man, som partierna kommit överens om, ha en helt förnybar elproduktion år 2040, och samtidigt behålla den nuvarande elexporten till våra grannländer, måste det byggas ut 50 TWh förnybar elproduktion under perioden 2021-2040. Med en jämn utbyggnadstakt, 2,5 TWh om året, skulle det krävas 25 TWh förnybart mellan 2021 och 2030.

Inför förhandlingarna var regeringens mål ett 100 procent förnybart elsystem i Sverige om 20 år, alltså år 2036, medan Vänsterpartiet och Centerpartiet vill ha ett helt förnybart energisystem år 2040 och Kristdemokraterna vill ha det ”på sikt”.

­- Det är en historisk framgång att Centerpartiet fick med sig Moderaterna och Kristdemokraterna på målet om ett förnybart elsystem år 2040, säger Linda Burenius Magnusson.

De stora kärnkraftsägarna har velat begränsa den förnybara elproduktionen, eftersom den pressar elpriset och gör deras kärnkraft mindre lönsam.

- En omfattande satsning på förnybart möjliggör en ordnad utfasning av kärnkraften, ger oss exportintäkter och kan göra Sverige till ett av världens första länder med ett helt förnybart elsystem. Det stärker vår industriella utveckling och globala konkurrens­kraft samtidigt som det skapar nya arbetstillfällen, säger Linda Burenius Magnusson.