Logotype
Logotype

OX2 och Fontavis tecknar ännu ett avtal om en vindpark i Sverige

december 21, 2017, 08:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Fontavis, en schweizisk kapitalförvaltare inom förnybar energi och infrastruktur, har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om 33 MW vindkraft. Avtalet avser Orrberget vindpark med nio vindkraftverk från Nordex. Det är den andra affären på kort tid mellan parterna.

Orrberget vindpark i Ludvika kommun beräknas stå klar hösten 2019. Därefter kommer OX2 att ansvara för teknisk och kommersiell förvaltning av parken. Den förväntade genomsnittsproduktionen är ca 96 GWh per år.

”Att Orrberget läggs till i den nyetablerade fonden “Fontavis SCS SICAV-RAIF – Renewables Infrastructure Fund Europe” innebär att vi förstärker vår position i Norden och uppnår en kritisk massa för såväl lånefinansiering som köpare av el”, säger Marc Schürch, direktör på Fontavis.

Detta är den tredje investeringen i fonden och bolaget avser att öka sin exponering mot förnybar energi under de kommande månaderna.

”Vi är glada över att göra ännu en affär med Fontavis på kort tid. Projektet förstärker vår ledande marknads­position i Norden, där vi för närvarande bygger sju vindparker om totalt 750 MW”, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind. 

I november tecknade OX2 och Fontavis förvärvsavtal gällande Stigshöjden vindpark om 21,6 MW i Västernorrland.

Fakta om Orrberget vindpark:
- Anläggningen kommer att bestå av nio vindkraftverk av modellen Nordex N117 3.6 MW med en totalhöjd om 150 meter
- Förväntad genomsnittsproduktion om ca 96 GWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 19 200 hushåll (5 000 kWh per hushåll)
- Beräknad driftsättning hösten 2019
- De största underleverantörerna är: Nordex (turbiner), NCC (fundament och markarbeten) samt Borlänge Energi Elnät (nätanslutning).

För mer information kontakta:
Paul Stormoen, vd OX2 Wind, T. 070-671 18 18, paul.stormoen@ox2.com
Marc Schürch, direktör Fontavis, T. +41 41 545 41 00 

Om Fontavis:
vänligen besök www.fontavis.ch