Logotype
Logotype

OX2 söker tillstånd för vindparken Galatea-Galene i Kattegatt

december 6, 2021, 12:15
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Måndag 6 december 12.15 CET. Icke-regulatoriskt pressmeddelande.

OX2 har lämnat in en ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon för en havsbaserad vindpark inom svensk ekonomisk zon utanför Falkenbergs och Varbergs kust.

Vindparken heter Galatea-Galene och är uppdelad i två delområden. Galatea ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg och Galene cirka 25 kilometer utanför Varberg. Vindparken omfattar sammanlagt upp till 101 vindkraftverk, med en maximal höjd om 340 meter. OX2 har sedan tidigare lämnat in en ansökan om Natura2000 tillstånd för vindkraftsparken.

Den planerade produktionen av el från vindparken uppgår till cirka 6-7 TWh per år, vilket motsvarar en årlig elförbrukning för omkring 1,2 miljoner hushåll, eller vart fjärde hushåll i Sverige, (5 000 KWh/hushåll).

Ansökan avser tillstånd att uppföra vindkraftverk, transformatorstationer och mätmaster, och handläggs av regeringen.

- Vi är nu inne i nästa fas och ser fram emot kommande steg. Galatea-Galene skulle väsentligt tillföra en stor mängd ny svensk förnybar el till södra Sverige. Projektet är av betydelse för industrin, näringslivet, hushållen och för arbetsmarknaden. Samtidigt bidrar det till att nå Sveriges högt uppsatta miljömål, säger Hillevi Priscar, landchef för OX2 Sverige.

Projektet är en del av OX2:s svenska projektutvecklings­portfölj, som vid utgången av tredje kvartalet uppgick till 11,1 GW.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Östlund
Acting Head of Communications
+46 855 931 011
press@ox2.com

Om OX2 AB (publ)
OX2 utvecklar och säljer vind- och solparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 sedan 2004 intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Norge och Polen och åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Under perioden 2014 till 2020 realiserade OX2 mer landbaserad vindkraft i Europa än någon annan utvecklare. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Finland, Frankrike, Italien, Litauen, Norge, Polen, Rumänien och Spanien, med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 5 201 MSEK med EBIT om 416 MSEK. OX2:s aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. För mer information, besök: http://www.ox2.com

Bifogade filer