Logotype
Logotype

Delårsrapport januari-mars 2022

april 27, 2022, 08:00
 Regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 AB (publ) redovisar idag sitt resultat för första kvartalet 2022.

Januari–mars 2022

  • Intäkterna uppgick till 1 621 MSEK (1 003).
  • Rörelseresultatet uppgick till 105 MSEK (25).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 6,5 % (2,5).
  • Periodens resultat uppgick till 111 MSEK (48).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,41 SEK (0,19).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -182 MSEK (-131).

VD-kommentar

”Vi har haft en stark start på året och fortsätter att leverera i enlighet med vår plan och våra mål. Vi har genomfört flera förvärv, sålt två vindparker i Sverige, gjort flera betydande framsteg i våra havsbaserade projekt samt etablerat oss på en ny marknad. Den 6 april noterades OX2 på Nasdaq Stockholm i large cap-segmentet.”

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation av första kvartalet 2022 kommer att hållas idag klockan 10:00 CEST. Presentationen framförs på engelska.

Länk till sändningen: https://tv.streamfabriken.com/ox2-q1-2022

Samtalsinformation:
SE: + 46850558359
UK: + 443333009034
US: +16467224904

Ställ skriftliga frågor per mail via: ir@ox2.com
Ställ muntliga frågor genom att ringa in via ett av telefonnumren ovan.

Finansiell kalender
Årsstämma: 4 maj 2022
Delårsrapport januari-juni: 29 juli 2022
Delårsrapport januari-september: 27 oktober 2022
Delårsrapport januari-december: 22 februari 2023

Bifogade filer