Logotype
Logotype

Första dag för handel av aktier i OX2 på Nasdaq Stockholm

april 6, 2022, 09:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Som tidigare meddelats upptas OX2 AB:s (publ) (”OX2” eller ”Bolaget”) aktier i dag till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktierna har tidigare handlats på Nasdaq First North Premier Growth Market.

OX2:s aktier kommer även fortsatt att handlas under kortnamnet OX2 och med ISIN-kod SE0016075337.
För fullständig information avseende upptagandet till handel hänvisas till det prospekt som har upprättats av Bolaget och som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.ox2.com och kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida inom några dagar.
-        Vi ska fördubbla vår försäljning av projekt motsvarande en installerad effekt om 1 500 MW per år 2023-2024. De senaste åren har vi haft en stabil tillväxt i linje med våra mål och ser nu fram emot att få fortsätta den resa på Nasdaq Stockholm för att på det sättet bidra till att snabba på omställningen av energisektorn och begränsa klimatförändringarna, säger Paul Stormoen, vd, OX2 AB.
Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier och aktieägare i OX2 behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen.