Logotype
Logotype

Konkurrens­godkännande erhållet för OX2:s försäljning av 49 procent av havsbaserade vindkraftsprojekt till Ingka Investments

november 9, 2022, 07:50
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Den 29 augusti meddelade OX2 att avtal tecknats med Ingka Investments om försäljning av 49 procent av tre havsbaserade vindkraftsprojekt i Sverige, med potentiell kapacitet om 9 000 MW. Affären var villkorad sedvanlig konkurrens­prövning. Efter att konkurrens­godkännande nu har erhållits väntas affären slutföras inom två veckor.
Enligt avtalet kommer OX2 att erhålla en första betalning om ca 58 MEUR vilket motsvarar ca 630 MSEK*. Efter att tillstånd erhållits och om båda parter är överens om att fortsätta utvecklingen kommer OX2 att erhålla en på förhand avtalad betalning på upp till 100k EUR vilket motsvarar ca 1.1 MSEK per MW för 49 procent av den planerade totala kapaciteten.

*EUR/SEK växelkurs 10,85

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Henrik Vikström
Investor Relations Director
070 952 80 06
henrik.vikstrom@ox2.com