Logotype

OX2 inkluderar havsbaserad vindkraft utanför Åland om cirka 5 000 MW i utvecklingsportföljen

september 30, 2022, 10:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 utvecklar tillsammans med Ålandsbanken Fondbolag två havsbaserade vindkraftsprojekt­, ett söder och ett norr om Åland. Ålands Landskapsregering har nyligen beviljat tillstånd att utföra undersökningar för projekt­en, vilket gör att OX2:s andel av projekt­en som bedöms uppgå till omkring 5 000 MW inkluderas i utvecklingsportföljen.

I november 2021 tecknade OX2 en avsiktsförklaring med Ålandsbanken Fondbolag avseende utveckling av havsbaserad vindkraft söder om Åland. Samarbetet utökades i maj 2022 till att omfatta ytterligare ett projekt­ norr om Åland och i september tecknades ett bindande avtal mellan parterna. I och med att arbetet med analys och miljökonsekvensbedömning har påbörjats inkluderas projekt­et i OX2:s utvecklingsportfölj.

Projekt­en, som benämns Noatun Syd och Noatun Nord, drivs via två samägda bolag där OX2 är utvecklare och Ålandsbanken Fondbolag är en långsiktig delägare via sina fonder. OX2:s totala andel av projekt­en bedöms uppgå till omkring 5 000 MW. Noatunprojekt­en omfattar förutom havsbaserade vindkraftsparker inom den åländska havszonen även en nätlösning för distribution av el till Åland, Sverige, Finland och Estland.

Vid utgången av årets andra kvartal uppgick OX2:s totala projekt­utvecklings­portfölj till 23 864 MW.