Logotype
Logotype

OX2 inkluderar havsbaserad vindkraft utanför Åland om cirka 5 000 MW i utvecklingsportföljen

september 30, 2022, 10:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 utvecklar tillsammans med Ålandsbanken Fondbolag två havsbaserade vindkraftsprojekt, ett söder och ett norr om Åland. Ålands Landskapsregering har nyligen beviljat tillstånd att utföra undersökningar för projekten, vilket gör att OX2:s andel av projekten som bedöms uppgå till omkring 5 000 MW inkluderas i utvecklingsportföljen.

I november 2021 tecknade OX2 en avsiktsförklaring med Ålandsbanken Fondbolag avseende utveckling av havsbaserad vindkraft söder om Åland. Samarbetet utökades i maj 2022 till att omfatta ytterligare ett projekt norr om Åland och i september tecknades ett bindande avtal mellan parterna. I och med att arbetet med analys och miljökonsekvensbedömning har påbörjats inkluderas projektet i OX2:s utvecklingsportfölj.

Projekten, som benämns Noatun Syd och Noatun Nord, drivs via två samägda bolag där OX2 är utvecklare och Ålandsbanken Fondbolag är en långsiktig delägare via sina fonder. OX2:s totala andel av projekten bedöms uppgå till omkring 5 000 MW. Noatunprojekten omfattar förutom havsbaserade vindkraftsparker inom den åländska havszonen även en nätlösning för distribution av el till Åland, Sverige, Finland och Estland.

Vid utgången av årets andra kvartal uppgick OX2:s totala projektutvecklings­portfölj till 23 864 MW.