Logotype
Logotype

OX2 lämnar över vindparken Åndberg i Härjedalen

maj 19, 2022, 08:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 lämnar över vindparken Åndberg i Härjedalen till investmentbolaget Ardian. Med 53 turbiner och en total installerad kapacitet om 286 MW är Åndberg den näst största vindparken OX2 har realiserat i Sverige.

OX2 köpte projektet 2018 och började utveckla Åndberg vindpark. 2019 såldes projektet till Ardian och som en del av affären tecknades ett avtal om att bygga vindparken under ett så kallat EPC-kontrakt (Engineering, Procurement, Construction).
Vindparkens årliga produktion kommer att bli cirka 800 GWh, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av 160 000 hushåll (5 000 kWh/hushåll)
"Vi är glada över att kunna lämna över Åndberg till Ardian idag. Jag vill rikta ett särskilt tack till alla kollegor som har jobbat hårt för att kunna leverera en vindpark under en period där Covid-19 orsakat förseningar och kostnadsökningar i marknaden”, säger Paul Stormoen, vd, OX2 AB.
OX2 fortsätter att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen av vindparken.
OX2 bygger för närvarande 1,352 MW och ansvarar för den tekniska och kommersiella förvaltningen av vindparker med en installerad effekt om totalt 3,2 GW.
 
Fakta om Åndberg:
Turbiner: 53 Nordex N149 5,4 MW med en total höjd om 180 meter
Leverantörer: Nordex (turbine), NCC (grundläggning, vägar), Lapplands Elnät (nätarbeten), Ellevio (nätanslutning)