Logotype
Logotype

OX2 säljer 145 MW vindpark utanför Sundsvall för 2 miljarder kronor

februari 23, 2022, 11:30
 Regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har tecknat avtal om att sälja och bygga vindparken Klevberget utanför Sundsvall till Renewable Power Capital Ltd till ett totalt värde om 2 miljarder kronor, inklusive teknisk och kommersiell förvaltning. Vindparken kommer att ha en total installerad effekt om 145 MW.

OX2 förvärvade projekträttigheterna i november 2021 och byggnationerna påbörjas omedelbart. Överlämnandet beräknas till andra hälften av 2023. Vindparken kommer att bestå av 24 vindkraftverk och den totala installerade effekten blir 145 MW.

  • Samarbetet med kommunen och andra intressenter har varit helt avgörande för att kunna få till vindparken på så kort tid. Vindparken kommer att bidra väsentligt med elektricitet från förnybar energi I regionen, säger Hillevi Priscar, landschef, OX2.
  • Det här är den fjärde vindparken vi säljer till Renewable Power Capital på mindre än två år, vilket visar på ett ömsesidigt förtroende mellan parterna, säger Paul Stormoen, vd, OX2.
  • OX2 är en marknads­ledare inom utvecklingen av storskalig vindkraft och vi är mycket glada för att på det här sättet utveckla vår relation och expandera vår verksamhet i Sverige med ytterligare en långsiktig investering på den nordiska marknaden som är konkurrens­kraftig utan subventioner, säger Bob Psaradellis, vd, Renewable Power Capital.

När vindparken tas i drift kommer OX2 att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen, optimering och övervakning, under ett 15-årigt avtal.

*Värdet på kontraktet utgår från växelkursen EUR/SEK 10,62 SEK

Fakta:

  • Total installerad effekt, 145 MW och elproduktionen beräknas till ungefär 419 GWh per år, motsvarande el till cirka 416 000 hushåll (utifrån antagandet att varje hushåll i genomsnitt förbrukar 9032 kWh per år och hushåll)