Logotype
Logotype

OX2 söker tillstånd för den havsbaserade vindparken Triton inom svensk ekonomisk zon

februari 22, 2022, 09:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har lämnat in en ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) för en havsbaserad vindpark utanför den skånska kusten.

Vindparken heter Triton och ligger cirka 30 km söder om Ystad. Vindparken inkluderar upp till 129 vindkraftverk med en maximal höjd på 370 meter. Kapaciteten för vindparken uppgår till cirka 1 800 MW och den beräknade produktionen uppgår till omkring 7,5 TWh per år, vilket motsvarar produktionen från en kärnkraftsreaktor eller hushållsel till omkring 1,5 miljoner hushåll. Projektet motsvarar minskade utsläpp av koldioxid om cirka 4,5 miljoner ton per år.

– Det är mycket glädjande att ta nästa steg för vindparken Triton. Triton planeras färdigställas med beprövad teknik med bottenfasta fundament vilket ger en snabb process inför byggnation. Färdigställd skulle Triton bidra med ett välkommet tillskott på svensk förnybar el till södra Sverige och bidra till att Sverige når de högt uppsatta miljömålen, säger Hillevi Priscar, landschef för OX2 Sverige.

OX2 har tidigare ansökt om Natura 2000-tillstånd, samt om tillstånd att etablera en havsbaserad vindpark enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon, för vindparken Galatea-Galene utanför Hallands kust.