Logotype
Logotype

Valberednings förslag till OX2:s årsstämma 2022

mars 14, 2022, 10:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Valberedningen i OX2 AB (publ) har beslutat att inför årsstämman 2022 föreslå omval av samtliga styrelseledamöter: Johan Ihrfelt, Thomas von Otter, Anna-Karin Eliasson Celsing, Niklas Midby, Petter Samlin, Jan Frykhammar, Malin Persson och Ann Grevelius. Vidare föreslås omval av Johan Ihrfelt till styrelseordförande samt omval av Deloitte AB till revisor till slutet av nästa årsstämma.

Information om styrelseledamöterna finns på OX2:s webbplats, www.ox2.com.
Valberedningen består av Johan Wieslander (ordförande, utsedd av Peas Industries), Øistein Widding (utsedd av Altor), Jesper Bergström (utsedd av Handelsbanken Fonder) samt därutöver styrelsens ordförande Johan Ihrfelt. Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande kommer, i samband med att kallelse till årsstämman offentliggörs, att finnas tillgängligt på OX2:s webbplats, www.ox2.com.
OX2 AB:s (publ) årsstämma 2022 kommer att hållas på Oscarsteatern i Stockholm kl 16:00 den 4 maj 2022.