Logotype
Logotype

OX2 utvecklar 1400 MW havsbaserad vindpark utanför Finland

januari 27, 2023, 07:50
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har påbörjat arbetet med att utveckla vindparken Tyrsky i Bottniska viken i finsk ekonomisk zon. Projektet som kommer att en total installerad kapacitet om 1400 MW och inkluderas i OX2:s projektutvecklings­portfölj för första kvartalet 2023.

OX2 fick tillstånd av finska regeringen förra året att utforska möjligheterna för Tyrsky vindpark. Nästa steg är att påbörja arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning. Tiden för tillståndsprövning uppskattas till totalt omkring 4 år och vindparken kan vara i drift kring 2030.

Vindparken kommer att ligga sydväst om Vaasa och omkring 30 kilometer nordväst om Kaskinen. Vindparken kommer att bestå av cirka 100 turbiner och en årlig produktion om cirka 6 TWh.

- Omställningen till ett hållbart samhälle med fossilfri industri, vätgas och elektrifiering kommer att kräva enorma mängder förnybar energi. Havsbaserad vindkraft är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att bygga storskalig elproduktion. Jag är glad att vi nu kan inkludera ytterligare ett projekt i vår portfölj av fantastiska projekt, säger Paul Stormoen, vd, OX2.

OX2 har sedan tidigare två stora havsbaserade vindkraftsprojekt i Finland och utvecklar även havsbaserad vind utanför Åland och Sverige. Vid utgången av tredje kvartalet var OX2:s portfölj av havsbaserade projekt totalt 18,3 GW.