Logotype
Logotype

Solenergi

Åkers styckebruk

Åkers-Styckebruk, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Åkers-Styckebruk
Område
Strängnäs
Driftstart
2026
Produktion
50 GWh

Om projektet

OX2 AB utvecklar i samverkan med berörda markägare en storskalig, markbaserad solenergianläggning vid Åkers-Styckebruk i Strängnäs kommun, Södermanlands län. Projekt­et omfattar cirka 40 hektar mark och kommer fullt utbyggd kunna producera cirka 30 GWh el per år från den förnybara solenergin. Projekt­et beräknas vara driftklart 2026 förutsatt att tillstånd erhållits. OX2 AB avser att ansöka om frivilligt miljötillstånd för den planerade solenergianläggningen.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Åkers-Styckebruk
Område
Strängnäs
Driftstart
2026
Produktion
50 GWh

Vad händer nu i projekt­et?

Förberedande undersökningar och utredningar av förhållandena i och omkring projekt­området har genomförts under 2023. Parallellt med detta har tillståndsprocessen för projekt­et påbörjats, samråd med myndigheter och med allmänheten har genomförts under året. Genomförda undersökningar, utredningar och samråd kommer att arbetas in i kommande miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan som beräknas lämnas in i början av 2024. 

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Åkers styckebruk

Projektledare
Sven Levin

+46 70 341 74 75
sven.levin@​ox2.com