Logotype
Logotype

Landbaserad vindkraft

Ånglarna

Falun, Sverige

Fas
Byggnationsfas
Plats
Falun
Produktion
315-355 GWh

Om projektet

Den planerade vindparken Ånglarna ligger ca 40 km nordost om Falun i Falu kommun. Området utgörs av en höjdplatå på 300 – 420 m mellan Svärdsjö – Lumsheden – Jädraås.

Anläggningen kommer att bestå av 18 verk med en totalhöjd om 220 m (från mark till rotorns högsta punkt) på en samfällighet som ägs av Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog. Vintjärn är närmaste samhälle på ca 7 km avstånd från projektområdet. Mindre samlingar av fritidshus finns i Lilla Björnmossen och Ryssjön på 2-5 km avstånd. Närmaste större samhälle är Svärdsjö på drygt 10 km avstånd.

Informationsmöte 5 mars

Den 5 mars bjuder OX2 in till informationsmöte inför kommande byggstart. Mötet hålls i Folkets Hus i Vintjärn mellan kl. 17:00 – 18:30. Anmäl din närvaro till anglarnavindpark@ox2.com.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Byggnationsfas
Plats
Falun
Höjd
220 m
Kraftverk
Max 18
Produktion
315-355 GWh

Vad händer i projektet?

Upphandling och finansiering av projekt Ånglarna är färdig, vilket innebär att projektet nu går vidare mot byggstart. Det schweiziska energibolaget ewz som ägs av staden Zürich har genom avtal förvärvat projektet.

Mot slutet av 2026 väntas vindparken som består av 18 vindkraftverk och totalt 115 MW installerad kapacitet att bidra till Sveriges gröna elproduktion. Elproduktionen från vindparken kommer att motsvara elförbrukningen för närmare 69 000 hushåll/år.

Byggnationen påbörjas under våren och det första som sker är avverkning för nyanläggning och breddning av det vägnät som kommer att finnas inom vindparken. Senare i år påbörjas byggnationen av vägarna. Under 2025 planerar vi att gjuta fundament och vindkraftverken monteras och tas i drift 2026. OX2 är ansvarig byggherre under byggnationen och kommer även att ansvara för drift och underhåll av vindparken.

Samarbetspartners

Vår kontrakterade anläggningsentreprenör är NCC AB och vindkraftverken kommer att levereras av Vestas. I projektet kommer vi och våra huvudentreprenörer behöva hjälp av lokala krafter. Det kan röra sig om allt från städning, catering och logi till däckreparationer och entreprenadmaskiner. Om ni är intresserade av att hjälpa till får ni gärna skicka information via e-post till oss. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Observera att OX2 inte kan påverka val av underentreprenörer, men vi hjälper mer än gärna till att förmedla kontakt och sprida information så att så många lokala entreprenörer som möjligt kan bli involverade i projektet.

Projekt Ånglarna finns med på den digitala plattformen Leverantörsnod DalaVindkraft där du som har företag kan registrera dig för att erbjuda varor och tjänster till oss som bygger vindkraft i Dalarna.

Projektets bidrag till lokalsamhället

Bygdepengen från vindpark Ånglarna kommer att vara 360 000 kr/år, där vindparkens ägare och Svärdsjö-Svartnäs Besparingsskog står för 50 procent var. Svärdsjö Intresseförening kommer att vara mottagare av bygdepengen och den kommer att betalas ut årligen under vindparkens livslängd (ca 45 år) i enlighet med ett avtal som upprättats med föreningen. Pengarna ska användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen i hela Svärdsjöbygden.

Biologisk mångfald

Som en del av vindkraftsprojektet kommer OX2 att genomföra åtgärder som är positiva för områdets biologiska mångfald. Just nu arbetar vi tillsammans med markägaren med att identifiera lämpliga åtgärder för att gynna hotade arter, skogliga miljöer och vattenmiljöer. Vi vill gärna komma i kontakt med både föreningar och individer som kan bidra med kunskap eller engagemang till arbetet med biologisk mångfald. Kontakta oss gärna om du vill bidra.

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Ånglarna

Platschef
Robert Brockne

+46 722 15 51 54
robert.brockne@​ox2.com

Tilllstånd och kommunikation
Matilda Sahl

+46 730 59 07 82
matilda.sahl@​ox2.com