Logotype

Energilagring

Bredhälla

Uppvidinge, Sverige

Fas
Byggnationsfas
Plats
Uppvidinge
Driftstart
2024
Kapacitet
43 MW

Om projekt­et

Energilagring spelar en central roll i framtidens elsystem. OX2 utvecklar batterilagringsprojekt­et Bredhälla BESS (Battery Energy Storage System) i Uppvidinge kommun i Kronobergs län. Bredhälla BESS består av ett batterilager med en kapacitet på 40 MW och är etablerat i närheten av två av OX2s vindkraftsprojekt­ - Karskruv och Marhult.

Under hösten 2023 pågår byggnation och installation av parken. I början av 2024 ansluts batteriparken till elnätet.

Projekt­et ligger i direkt anslutning till E.ONs transformatorstation. Projekt­et kommer leverera stödtjänster till Svenska Kraftnät och därmed hjälpa till att stabilisera elnätet. Genom att lagra el (arbitrage) när det finns överskott och sälja när det är underskott av el i nätet bidrar projekt­et till ökad säkerhet i elförsörjningen i södra Sverige.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Energilagring
Fas
Byggnationsfas
Plats
Uppvidinge
Driftstart
2024
Kapacitet
43 MW
Prisområde
SE4

Nyheter

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Bredhälla

Projekt­ledare
Sven Levin

+46 70 341 74 75
sven.levin@​ox2.com