Logotype
Logotype

Landbaserad vindkraft

Galmsjömyran

Sandviken, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Sandviken
Produktion
360 GWh

Om projektet

Mer än en tredjedel av Sandvikens elbehov

Galmsjömyrans vindpark ligger 20 km väster om Sandviken på gränsen mellan Sandvikens och Falu kommun. Vindparken består av 17 turbiner som beräknas kunna driftsättas 2028. Parken uppskattas årligen producera minst 360 GWh fossilfri el, vilket motsvarar nästan 40 procent av elbehovet i Sandvikens kommun.

Projektet drivs i samarbete mellan OX2 AB och Njordr AB. Samarbetet kombinerar parternas kompetenser och tidigare erfarenheter. Projektet kommer fokusera på att skapa nytta för såväl kommun, lokalsamhälle samt närboende. Vidare kommer specifika insatser för biologisk mångfald att utredas och genomföras. Storleken på projektet har efter samråd minskats ned från 40 till 17 verk och skyddszonen för fåglar har utökats. 

Vindparkens bidrag till närområdet

Utöver vindparkens produktion av fossilfri el som stärker den lokala industrin, skapar arbetstillfällen och ger ökade skatteintäkter, medför projektet minskad klimatpåverkan och bidrag till regionens klimatmål.

OX2 och Njordr erbjuder även intäktsdelning till närboende, vindupptagningsersättning, möjlighet till inlösen av fastighet och bygdepeng samt insatser för den biologiska mångfalden. 

Läs mer här

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Sandviken
Antal turbiner
17
Höjd
280
Produktion
360 GWh

Välbesökt öppet hus med närboende

Vi vill tacka alla som kom till Öppet hus för närboende till Galmsjömyrans vindpark i Lumshedens bygdegård den 16 januari. Det blev bra diskussioner, frågetecken reddes ut och vi fick värdefull input och information från alla deltagare. Material och information från Öppet hus hittar du under fliken Dokument.

Du kan också läsa mer om projektet på Njordrs hemsida.

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
galmsjomyran@ox2.com

Projektkontakter för Galmsjömyran

Regionchef
Carl Hylander

+46 725 50 63 35
carl.hylander@​ox2.com

Tilllstånd och kommunikation
Matilda Sahl

+46 730 59 07 82
matilda.sahl@​ox2.com