Logotype

Landbaserad vindkraft

Kilpimäki

Heinävesi, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Heinävesi

Om projekt­et

Vindkraftsprojekt­et i Kilpimäki finns i Heinävesi i Norra Karelen. Projekt­området ligger i Kilpimäki och Syvänmäki, ca 10 kilometer från Heinävesi centrum.

I projekt­et utreds möjligheten att inom området bygga högst 13 vindkraftverk vars totala höjd är högst 330 meter. Kraftverkens placering, antal och effekt preciseras när projekt­ets planering och tillståndsprocess framskrider.

OX2 köpte rättigheterna för vindkraftsprojekt­et i Kilpimäki av Tornator i slutet av 2020. Tornator är en av de största markägarna i projekt­området.

Vad händer härnäst?  

Kommunstyrelsen i Heinävesi godkände inledandet av planläggningen av projekt­et i maj 2023. Utöver planläggningen pågår ett lagstadgat förfarande för bedömning av projekt­ets miljökonsekvenser (MKB), som inleddes hösten 2023. 

Målet är att MKB-utredningarna blir klara och att NTM-centralens motiverade slutsats fås under 2024. Avsikten är att delgeneralplanen för projekt­et ska behandlas i kommunen för godkännande 2025, varefter bygglov kan sökas. Enligt nuvarande uppskattning kan vindparken börja byggas tidigast 2026.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Heinävesi
Antal turbiner
13
Höjd
330 m

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Kilpimäki

Projekt­ledare
Hanna Vaahtera

+358 50 351 4552
hanna.vaahtera@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Isra Alatalo

+358 40 770 9958
isra.alatalo@​ox2.com

Tilaa hankkeen uutiskirje

Mikäli haluat saada ajankohtaista tietoa Heinävedellä sijaitsevien Kilpimäen ja Jouhtenisen tuulivoimahankkeiden etenemisestä, voit tilata hankkeiden yhteisen uutiskirjeen alla olevasta linkistä. Aiemmin lähetettyihin kirjeisiin pääset tästä: joulukuu 2023marraskuu 2023 ja elokuu 2023.

Tilaa uutiskirje