Logotype
Logotype

Solenergi

Korsberga PV

Hjo and Skövde , Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Hjo and Skövde
Driftstart
2025
Produktion
127 GWh
Kapacitet
127 MW

Om projektet

OX2 AB utvecklar en storskalig, markbaserad solpark i Korsberga, Hjo och Skövde kommuner. Fullt utbyggd kommer anläggningen varje år kunna producera cirka 127 GWh el från den förnybara solenergin, vilket motsvarar hushållselsförbrukningen hos i storleksordningen 25 000 hushåll. Den färdiga anläggningen kommer ge ett stort och viktigt bidrag till den nödvändiga energiomställningen som vi står inför.

Vad händer nu i projektet?

Förberedande undersökningar och utredningar av förhållandena inom projekt­området genomfördes under våren och sommaren 2022, samma år initierades tillståndsprocessen för projekt­et genom samråd med myndigheter och med allmänheten. Under samrådet inkom synpunkter som har lett till justeringar av verksamhetsområdet. Under januari 2023 genomfördes därför ett kompletterande samråd.

Ansökan om miljötillstånd enligt miljöbalken skickades in i juli 2023, beslut gällande miljötillstånd förväntas tas under början av 2024.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Hjo and Skövde
Driftstart
2025
Produktion
127 GWh
Kapacitet
127 MW

Sveriges största energilagringsanläggning: en nyckelspelare i framtidens elsystem

I hjärtat av Uppvidinge kommun, omgiven av skog och nära vindparkerna Karskruv och Marhult, reser sig en imponerande installation: Bredhälla energilagringsanläggning, idag den största i sitt slag. Denna anläggning, utvecklad av OX2 och nyligen såld till Flower Technologies, är en viktig del i att stabilisera och säkra elnätet i södra Sverige.

Läs artikeln om Bredhälla

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
korsberga@ox2.com

Projektkontakter för Korsberga PV

Projektledare
Sven Levin

+46 70 341 74 75
sven.levin@​ox2.com