Logotype
Logotype

Landbaserad vindkraft

Lehtirova

Gällivare & Pajala, Sverige

Fas
Driftsfas
Plats
Gällivare & Pajala
Driftstart
2018
Produktion
490 GWh

Om projektet

Lehtirova vindpark ligger på gränsen mellan Gällivare och Pajala kommuner i Norrbottens län. Anläggningen är fördelad på tre delområden och ligger i området mellan byarna Ullatti och Kompelusvaara. Avstånden till dessa byar är ungefär 7 respektive 4 km. Marken i området ägs i huvudsak av privata fastighetsägare.

Anläggningen omfattar maximalt 41 vindkraftverk med en totalhöjd, d v s från mark till rotorns högsta punkt, på max 184 m. Elproduktionen från anläggningen är beräknad till ca 490 GWh per år. Elproduktionen från anläggningen är beräknad till ca 490 GWh per år. Det motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för cirka 98 000 svenska hushåll.

Byggnation inleddes i oktober 2016 med avverkning av skog, justering av befintliga vägar samt anläggning av kompletterande nya vägar till projektplatsen. Parken såldes till Aquila Capital 2016. Juni 2017 gjöts fundament och i juni 2018 levererades turbiner, och montering av vindkraftverken påbörjades. Vindparken stod klar i december 2018. Idag ägs parken av CGNEE och Federated Hermes Infrastructure. 

Under driftsfasen ansvarar OX2 för den tekniska och kommersiella förvaltningen av vindparken. 

 

Vid driftstörningar eller incidenter
kontakta driftscentralen

+46 8 599 310 07
monitoring@ox2.com

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Driftsfas
Plats
Gällivare & Pajala
Antal turbiner
41
Höjd
184 m
Driftstart
2018
Produktion
490 GWh
Ägare
CGNEE / Federated Hermes Infrastructure
Leverantör
Vestas

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Lehtirova

Kommersiell förvaltning
Maria Silva

+46 76 112 54 59
maria.silva@​ox2.com