Logotype
Logotype

Landbaserad vindkraft

Mässingberget

Orsa, Sverige

Fas
Driftsfas
Plats
Orsa
Driftstart
2015
Produktion
76 GWh

Om projektet

Mässingbergets vindpark ligger mitt i Orsa kommun i Dalarnas län, cirka 17 km norr om Orsa. Berget har en högsta punkt på 602 meter över havet och markområdet där vindkraftsanläggningen är anlagd ägs av Bergvik Skog Öst. Närmaste tätare bebyggelse finns i Orsa och Skattungbyn cirka 17 km söder respektive sydost om etableringsområdet.

Vid störningar eller incidenter vid verk 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10, kontakta WPO:
Dagtid: +46 72 644 57 66, kvällar/helger: +46 70 215 51 89

Vid störningar eller incidenter vid verk 2 eller 4, kontakta Rabbalshede Kraft

Vid störningar eller incidenter vid verk 4, kontakta Slitevind

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Driftsfas
Plats
Orsa
Antal turbiner
1 (av 11)
Höjd
155 m
Driftstart
2015
Produktion
76 GWh
Ägare
Polarkraft
Leverantör
Vestas

Bygdepeng

En bygdepeng betalas ut årligen till Orsa kommun som representerar olika geografiska områden. Medlen ska fördelas för att främja projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen av de olika byarna med närområden.

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Mässingberget

Kommersiell förvaltning
Adam Bills

+46 73 098 27 23
adam.bills@​ox2.com