Logotype
Logotype

Solenergi

Moholm

Töreboda, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Töreboda
Område
Töreboda
Driftstart
2026
Produktion
174 GWh

Om projektet

OX2 AB utvecklar i samverkan med berörda markägare en storskalig, markbaserad solpark i närheten av Moholm i Töreboda kommun, Västra Götalands län. Projekt­et omfattar cirka 175 hektar mark och kommer fullt utbyggd kunna producera cirka 130 GWh el per år från den förnybara solenergin. Töreboda kommuns totala elförbrukning under 2021 var på 170 GWh, det betyder att den färdiga anläggningen kommer ge ett stort och viktigt bidrag till energiomställningen. Projekt­et beräknas vara driftklart 2027 förutsatt att tillstånd erhållits. OX2 AB avser att ansöka om frivilligt miljötillstånd för den planerade solenergianläggningen.

Vad händer nu i projektet?

Under 2022 och 2023 har förberedande undersökningar och utredningar av förhållandena i och omkring projekt­området genomförts. Tillståndsprocessen påbörjades under våren 2023 genom samråd för såväl myndigheter som med allmänheten. Genomförda undersökningar, utredningar och samråd kommer att arbetas in i kommande miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan. Under samrådet har synpunkter som har lett till justeringar av verksamhetsområdet inkommit, där av kommer ett kompletterande skriftligt samråd att genomföras i början av 2024.

Ansökan om miljötillstånd enligt miljöbalken beräknas att skickas in under våren 2024.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Töreboda
Område
Töreboda
Driftstart
2026
Produktion
174 GWh

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Moholm

Projektledare
Sven Levin

+46 70 341 74 75
sven.levin@​ox2.com