Logotype
Logotype

Havsbaserad vindkraft

Noatun Åland Syd

Södra Åland, Åland

Fas
Planeringsfas
Plats
Södra Åland
Produktion
18 TWh

Om projektet

Havsbaserad Vindkraft Åland Syd

OX2 tillsammans med vår partner Ålandsbanken Fondbolag planerar för en storskalig havsbaserad vindkraftspark söder om Åland. Området är det som i havsplanen för Åland från Ålands Landskapsregering har definiterats som lämpliga områden för vindkraft. 

Projektet är i tidigt fas där huvudfokus för stunden är att samla in data på plats för att närmare kunna förstår förutsättningarna för vindkraft inkl. de robusta och viktiga miljökonsekvensanalyser som görs. 

Noatun Syd

Vindparken Noatun Syd söder om Åland planeras bestå av maximalt 310 turbiner med en maximal höjd på 420 meter. Vind- parken förväntas ha en årlig elproduktion om ca 18 terawattimmar. Delar av den producerade elen kan komma att användas för produktion av vätgas.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Södra Åland
Antal turbiner
ca 310
Produktion
18 TWh
Partner
OX2, Ålandsbanken Fondbolag

Undervattens- undersökningar

OX2 och Ålandsbanken Fondbolag har avslutat omfattande fältstudier av undervattensnaturen för de havsbaserade vindparksprojekten Noatun Norra och Noatun Södra.
Dessa studier har bidragit till en djupare förståelse av den marina miljön och dess möjligheter för hållbar energiproduktion. Studierna har också resulterat i en spännande upptäckt: identifiering av nya fiskarter för Åland som tidigare inte har registrerats av myndigheterna.

Läs mer här

Avgränsningssamråd för Noatun Syd

Torsdagen den 15 december kl 18–20 på Blomstringe i Jomala (Blomstringevägen 12). För myndigheter hålls ett separat samråd samma dag kl 13–15. Skriftliga synpunkter kan lämnas in till kansliet@amhm.ax alt. postas till ÅMHM, Norragatan 17 senast 31.1.2023. Ange i meddelandefältet: Yttrande dnr. 2022-741.