Pahkavaara

Utajärvi, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Utajärvi
Produktion
650 GWh

Om projektet

Pahkavaara vindkraftsprojekt finns i Utajärvi kommun i Norra Österbotten. Projektet omfattar högst 37 vindkraftverk, och avsikten är att vindparken ska anslutas till elnätet vid Fingrids station i Pyhänselkä, dit elen leds med en 400 kV luftledning.

Tornator, som också är en betydande markägare i regionen, har ansvarat för projektets tidigare utvecklingsskeden. Utvecklingsansvaret för projektet överfördes till OX2 i slutet av 2020.

Inom ramen för projektet genomfördes ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna (MKB) 2015–2017. Du kan läsa mer om utvärderingsförfarandets material här (på finska).

För projektet har det också utarbetats en delgeneralplan som har vunnit laga kraft i januari 2019. Planläggningsmaterialet presenteras här (på finska) på Utajärvi kommunens webbplats. 

Vad händer härnäst? 

Följande steg i planeringen av projektet är genomförande av vindmätningar, ansökan om bygglov för vindkraftverk samt planering och tillstånd för kraftledningen. Enligt den preliminära tidtabellen ska byggandet av projektet inledas åren 2024–2025. 

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Utajärvi
Antal turbiner
37
Höjd
235 m
Produktion
650 GWh

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Pahkavaara

Projektledare
Valtteri Paunonen

+358 40 755 2186
valtteri.paunonen@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Jaakko Moilanen

+358 44 283 4557
jaakko.moilanen@​ox2.com