Logotype
Logotype
Metsälamminkangas vindpark, Finland

Landbaserad vindkraft

Rambo

Vindeln, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Vindeln
Produktion
475-600 GWh

Om projektet

OX2 undersöker tillsammans med SCA möjligheten att etablera en vindpark vid Rambo i Vindelns kommun, Västerbottens län. Projektområdet ligger cirka 19 km sydväst om Vindeln.

OX2 och SCA har under februari 2022 valt att återkalla ansökan om miljötillstånd för vindpark Rambo.

Vår avsikt är att behålla närvaron i området genom kontakt med både kommun, markägare och övriga lokalsamhället. Det kan bli aktuellt att starta upp arbetet med projektet igen längre fram.

Om ni har frågor kring projektet är ni varmt välkomna att kontakta OX2:s projektledare Pontus Dahl, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Vindeln
Antal turbiner
max 17
Höjd
280 m
Produktion
475-600 GWh

Lokal arbetskraft

OX2 strävar efter att anlita lokal arbetskraft så långt det går när nya vindparker etableras. Vi vill därför etablera tidiga kontakter med lokalsamhället och skapa en medvetenhet om kommande behov av arbetskraft, service och boende. På det sättet får lokalsamhället möjlighet att förbereda sig för att möta behoven när de kommer. OX2 tar ansvar för att koppla ihop och föra samman lokala mindre företag med de större företag som blir huvudleverantörer.
De största sysselsättningseffekterna uppstår vid byggnation av vindparken då det behövs arbetskraft för anläggande av vägar, elnät, fundament. När parken är färdigställd omfattar behovet av arbetskraft drift och underhåll under parkens livslängd vilket ger möjlighet till fasta anställningar lokalt. Det finns även många sekundära effekter av en vindkraftsetablering då de personer som arbetar med parken behöver lokal service av olika slag, som exempelvis mat och logi, vilket också ger skatteintäkter till kommunen.

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Rambo

Projektledare
Pontus Dahl

+46 733 72 33 83
pontus.dahl@​ox2.com