Logotype
Logotype

Landbaserad vindkraft

Riberget

Ljusdal, Sverige

Fas
Byggnationsfas
Plats
Ljusdal
Driftstart
2024
Produktion
210 GWh

Om projektet

Den planerade vindparken Riberget ligger i Ljusdals kommun i Gävleborgs län. Vindparken omfattar 11 vindkraftverk med en höjd om max 200 meter från mark till rotorns högsta punkt. Elproduktionen från anläggningen beräknas till omkring 210 GWh per år, vilket motsvarar elförbrukning för närmare 42 000 hushåll/år.

Energibolaget Fu-Gen har genom ett avtal med OX2 förvärvat projektet. OX2 ansvarar för byggfasen och senare den tekniska och kommersiella driften. information om försäljningen av projektet finns att läsa i det här pressmeddelandet  

Är du yrkesverksam eller känner någon som skulle kunna erbjuda tjänster eller produkter under byggnationen är du varmt välkommen att kontakta oss för att bli upptagen på OX2:s lista över lokal entreprenörer.

Vad händer just nu?

Under 2023 har anläggningsentreprenören Stenger & Ibsen Construction (SIC) påbörjat byggnationen av vindparken. Innan vintern 2023/2024 beräknas alla vägar och det interna elnätet stå färdigt. Även de 11 fundamenten för vindkraftverken planeras vara färdiggjutna vid denna tidpunkt.

Härjeåns Nät AB har byggt klart luftledningen som kopplar samman vindparkens elnät med Tovåsens stamnätsstation.

Från och med januari till våren 2024 är byggnationen på vinteruppehåll. Därefter planerar Turbinleverantören Siemens Gamesa att leverera och bygga vindkraftverken, med färdigställande och driftstart under hösten 2024.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Byggnationsfas
Plats
Ljusdal
Antal turbiner
11
Höjd
200 m
Driftstart
2024
Produktion
210 GWh
Ägare
Fu-Gen

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Riberget

Projektledare
Sophia Palm

+46 73 805 95 24
sophia.palm@​ox2.com

Platschef
Patrik Solvander

+46 70 557 81 15
patrik.solvander@​ox2.com

Tilllstånd och kommunikation
Märit Izzo

+46738059354
marit.izzo@​ox2.com