Logotype

Landbaserad vindkraft

Tevaniemi

Ikalis, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Ikalis
Produktion
215 GWh

Om projekt­et

OX2 och Tevaniemen Tuuli Oy ingick i januari 2022 ett samarbetsavtal om planering och genomförande av ett vindkraftsprojekt­ i Tevaniemi. Den planerade vindkraftsparken i Tevaniemi i Ikalis omfattar nio kraftverk om den genomförs.

Tevaniemen Tuuli ansvarar för uthyrning av markområden, kommunikationen med lokala intressentgrupper samt för ansökan om tillstånd för projekt­et. OX2 bistår vid den tekniska planeringen av projekt­et – till exempel i uppgifter som gäller vindmätning, byggbarhet och nätanslutning. Dessutom ansvarar OX2 för anskaffning av finansiering och byggande.

Avsikten är att vindkraftsparkens nätanslutning ska byggas med jordkablar till transformatorstationen som ligger mindre än 10 kilometer från projekt­området.

Mer information om vindkraftsprojekt­et i Tevaniemi och hur det framskrider finns här (på finska): https://tevaniementuuli.fi/

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Ikalis
Antal turbiner
9
Höjd
275 m
Produktion
215 GWh

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Tevaniemi

Projekt­ledare
Hanna Vaahtera

+358 50 351 4552
hanna.vaahtera@​ox2.com

Hankkeen uutisia

2022