Trollugnsberget

Smedjebacken, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Smedjebacken
Kapacitet
800 GWh

Om projektet

OX2 undersöker möjligheten att etablera en vindpark med max 30 stycken vindkraftverk med en maximal höjd om 295 meter i Smedjebackens kommun. Området ligger cirka 10 km nordost om Smedjebacken. Tidiga beräkningar visar på en årlig produktion om ca 800 GWh/år vilket motsvarar hushållsel till ca 160 000 hem per år.

Vad händer i projektet?

Öppet hus för tidig dialog med närboende och lokala föreningar hölls den 10 oktober 2022.

Syftet med tidig dialog är att etablera kontakt, ta del av synpunkter och lokalkännedom samt informera om vindkraft och tillståndsprocessen i ett tidigt skede. Vi är tacksamma för er medverkan och ert engagemang.

Nu pågår samråd med myndigheter, allmänhet, närboende, lokala organisationer och övriga intressenter. Läs mer under rubriken samråd.

Samråd

Som en del i arbetet med miljöbedömningen genomför OX2 nu avgränsningssamråd enligt miljöbalken (6 kap. 29 §). Syftet med samrådet är att informera om och samla in synpunkter på den planerade vindparkens lokalisering, omfattning och utformning samt vilka miljöeffekter som behöver utredas i miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådet är det första steget i tillståndsprocessen i arbetet med att ta fram en tillståndsansökan.

Hur kan du delta i samrådet?

Vi är måna om att få ta del av dina funderingar, upplysningar och synpunkter i samrådet. Vi rekommenderar därför följande steg:

  1. Läs igenom samrådsunderlaget
  2. Delta om möjligt på plats vid öppet hus
  3. Ställ dina frågor till oss före, under eller efter öppet hus
  4. Lämna ditt skriftliga yttrande med information och synpunkter i samrådet senast den 6 januari 2023 enligt instruktion nedan.

 

Samrådsunderlag

OX2 har tagit fram ett samrådsunderlag som beskriver förutsättningarna för projektet och redogör för de förväntade miljöeffekterna av den planerade verksamheten. Underlaget finns tillgänglig längre ner på sidan under ”dokument”.

Via länken här finns en sammanfattning av samrådsunderlaget med interaktiva kartor: Trollugnsbergets vindpark (arcgis.com)

Vill du få ett pappersexemplar av samrådsunderlaget skickat till dig med post går det bra att kontakta OX2:s projektledare, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Öppet hus

Alla som är intresserade är välkomna att delta vid öppet hus. Det krävs ingen föranmälan och vi bjuder på fika. Under det öppna huset kommer du kunna ta del av information från samrådsunderlaget och ställa frågor om projektet.

Plats: Folkets hus, Vasagatan 11, Smedjebacken.

Datum och tid: 7 december 16:00-20:00. Kom när det passar dig.


Lämna synpunkter, information eller frågor

Du är varmt välkommen att lämna dina synpunkter och information till projektet via brev eller e-post. Se kontaktuppgifter nedan. Märk brevet eller eposten »Samråd Trollugnsberget«. Det går även bra att ställa frågor om projektet.

Inkomna synpunkter kommer redovisas och besvaras i en samrådsredogörelse som offentliggörs när den lämnas in till miljöprövningsdelegationen i samband med tillståndsansökan.

Sista dagen för inlämning av synpunkter är 6 januari 2023.

Skicka dina synpunkter till:

OX2 AB
Jonathan Weck
Box 2299
103 17  Stockholm
e-post:trollugnsberget@ox2.com

Kontakt markägare

Gysinge skog:

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Smedjebacken
Antal turbiner
max 30
Höjd
max 295
Kapacitet
800 GWh

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
trollugnsberget@ox2.com

Projektkontakter för Trollugnsberget

Projektledare
Jonathan Weck

+46 722 140 724
trollugnsberget@​ox2.com