Logotype

Landbaserad vindkraft

Trollugnsberget

Smedjebacken, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Smedjebacken
Kapacitet
800 GWh

Om projekt­et

OX2 undersöker möjligheten att etablera en vindpark med max 30 stycken vindkraftverk med en maximal höjd om 295 meter i Smedjebackens kommun. Området ligger cirka 10 km nordost om Smedjebacken. Vindparken beräknas kunna ge en årlig produktion om ca 800-900 GWh/år vilket motsvarar hushållsel till cirka 170 000 hem per år. 

Sedan samrådet inleddes 2022 har arbete pågått med att utreda möjligheten att bygga vindkraft vid Trollugnsberget. Utredningar har gjorts bland annat gällande naturvärden, fåglar och fladdermöss. 

Vad händer just nu? 

Trollugnsbergets tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in till länsstyrelsen Dalarna i juni 2023.  

Tillståndsansökan kommer att handläggas av länsstyrelsen i Dalarna. När de anser att ansökan är komplett kommer den att gå på en remissrunda. Beslut fattas sedan av miljöprövningsdelegationen (MPD) i samma länsstyrelse.

För projekt­ Trollugnsberget erbjuder OX2 lokal återbäring om 1 procent av bruttointäkterna för vindparken. 
 
Har du frågor om projekt­et är du varmt välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter finns längst ned på sidan. Under sommaren kan det ta längre tid att få svar och vi ber er därför om förståelse för detta.  

Under fliken Dokument finns miljökonsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse och fotomontage tillgängliga för nedladdning.  

Samråd och Miljökonsekvensbeskrivning 

De synpunkter som kom in under samrådsprocessen redovisas i samrådsredogörelsen och där finns även OX2:s svar och vidare hantering i projekt­et. Samrådsredogörelsen ingår som en bilaga till den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tagits fram. Båda handlingarna ingår i ansökan som skickats till länsstyrelsen.  
 
Tillståndsansökan en offentlig handling som kan begäras ut från länsstyrelsen i Dalarna med undantag från sekretessbelagda handlingar med personuppgifter eller artskydd. Det går även bra att höra av sig till oss på OX2 om det finns intresse av att ta del av material från ansökan utöver det som finns tillgängligt här. 

Kontakt markägare

Gysinge skog:

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Smedjebacken
Antal turbiner
max 30
Höjd
max 295
Kapacitet
800 GWh

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
trollugnsberget@ox2.com

Projekt­kontakter för Trollugnsberget

Projekt­ledare
Jonathan Weck

+46 722 140 724
trollugnsberget@​ox2.com