Logotype

Neptunus visualiseringar

Fotomontage

Öppna filerna nedan för att se hur vindparken kommer att se ut från olika ställen på land. Den översta stora bilden i varje fil är själva fotomontagen, där vindkraftverken av den framtida parken har lagts in. I den mindre bilden därunder ser man istället en svart-röd markör på vindkraftverkens positioner. Detta görs enbart för att underlätta att identifiera vindkraftverken. Vidare hittar du information om den exakta positionen där fotot är tagen och en karta hjälper till att orientera sig. Notera att parken ligger på pass långt ut att många fall inte syns alls från land.

Karlshamn (fotopunkt 1)

Karlskrona (fotopunkt 2)

Sandhamn (fotopunkt 3)

Långe Jan (fotopunkt 4)

Videomontage

Fotopunk 1 dag

Fotopunkt 1 natt

Fotopunkt 2 dag

Fotopunkt 2 natt

Fotopunkt 3 dag

Fotopunkt 3 natt

Fotopunkt 4 dag

Fotopunkt 4 natt