Logotype

Neptunus visualiseringar

Fotomontage

Öppna filerna nedan för att se hur vindparken kommer att se ut från olika ställen på land. Den översta stora bilden i varje fil är själva fotomontagen, där vindkraftverken av den framtida parken har lagts in. I den mindre bilden därunder ser man istället en svart-röd markör på vindkraftverkens positioner. Detta görs enbart för att underlätta att identifiera vindkraftverken. Vidare hittar du information om den exakta positionen där fotot är tagen och en karta hjälper till att orientera sig. Notera att parken ligger på pass långt ut att många fall inte syns alls från land.

Fotopunkt 1, Karlshamn

Fotopunkt 2, Aspö, kastellet

Fotopunkt 3, Karlskrona

Fotopunkt 4, Bryggareberget

Fotopunkt 5, Sturkö, strålkastarfundamentet

Fotopunkt 6, Utklippan (3D-bild)

Fotopunkt 7, Utlängan by

Fotopunkt 8, Torshamns Udde

Fotopunkt 9, Sandhamn

Fotopunkt 10, Björkenäs camping

Fotopunkt 11, Långe Jan

Fotopunkt 20, Karls X Gustavs mur

Fotopunkt 21, Ölands södra udde

Fotopunkt 22, Långörsudde

Fotopunkt 23, Gräsgårds fiskehamn

Fotopunkt 24, Skärlöv fiskehamn

Fotopunkt 25, Kråkbo

Fotopunkt 26, Tromtö nabb

Fotopunkt 27, Skärva herrgård

Fotopunkt 28, Valludden

Videomontage - Aspö


Aspö, kastellet, dag


Aspö, kastellet, skymning


Aspö, kastellet, natt

Videomontage - Långe Jan


Långe Jan, dag


Långe Jan, skymning


Långe Jan, natt

Videomontage - Sandhamn


Sandhamn, dag


Sandhamn, skymning


Sandhamn, natt

Videomontage - Utlängan


Utlängan, dag


Utlängan, skymning


Utlängan, natt