Triton

Östersjön, utanför Skånes kust, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, utanför Skånes kust
Produktion
upp till 7,5 TWh

Om projektet

OX2 planerar en vindpark utanför den skånska kusten, knappt 30 km söder om Ystad i Sveriges ekonomiska zon. Vindparken benämns Triton. Triton förväntas kunna generera upp till 7,5 TWh, vilket motsvarar närmare halva Skånes elkonsumtion.

Under hösten 2022 blev det klart att Ingka Investments går in som delägare i projektet. Ingka Investments är en del av IKEA-sfären och har höga klimatmål och investerar stort i förnybar energiproduktion. Idag har de över 2 GW förnybar produktion i sin ägo.​ OX2 och Ingka Investments utvecklar tillsammans vindparken Triton.

Tillståndsansökan för vindkraftsprojektet skickades till regeringen under vintern 2021/2022. Regeringen har bett länsstyrelsen att bereda tillståndsansökan innan sommaren 2023. Ansökan om nätanslutning är även påbörjad för att snabbt kunna börja leverera storskalig fossilfri elproduktion till det Skånska elnätet.

Vad händer nu i projektet?

Arbetet med anslutning av vindparken pågår och OX2 inleder nu samråd i Skåne län, se nedan. Genomförda undersökningar, utredningar och samråd kommer att arbetas in i kommande miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan. WSP bistår OX2 i tillståndsprocessen.

Inbjudan till samråd

OX2 inbjuder till samråd gällande kraftledningar inom svenskt territorium och Sveriges ekonomiska zon samt sträckan på land till anslutningspunkt, enligt bestämmelserna i 6 kap miljöbalken. Samrådet vänder sig till länsstyrelsen i Skåne län, Hörby kommun, Eslöv kommun, Sjöbo kommun, Ystad kommun, övriga myndigheter och organisationer samt de enskilda berörda och den allmänhet som kan antas beröras av den planerade verksamheten. Samrådsunderlaget och kartor finns nedan under fliken ”dokument”.

Som del i samrådet arrangerar OX2 tre samrådsmöten med öppet hus mellan klockan 17:00 till 19:30:

Hörby kommun: 12 jan, Hörby Folkets Hus, Kvarngatan 19, 242 31 Hörby

Sjöbo kommun: 16 jan, Å-Gården, Ågårdsvägen 1, 275 66 Vollsjö

Ystad kommun: 17 jan, Balkåkra Folkets Hus, Balkåkravägen 239, 271 93 Ystad

Vi tar tacksamt emot er anmälan till samrådsmötet senast den 8 jan 2023. Anmälan sker till mail: triton.grid@ox2.com. Ange följande information i din anmälan:

  • För- och efternamn på den/de du avser att anmäla
  • Fastigheten du/ni bor på
  • Vilket pass du/ni önskar delta vid Pass 1: Hörby kommun den 12/1, Pass 2: Sjöbo kommun den 16/1, Pass 3: Ystad kommun den 17/1

Vi önskar ha era eventuella synpunkter på projektet oss till handa senast 17 februari 2023. Synpunkter skickas skriftligen via mail, med texten ”Samrådsyttrande Triton” i ämnesraden, till triton.grid@ox2.com

Är du markägare och har generella frågor om nätanslutningen är du välkommen att kontakta OX2:s konsult Claes Westregård via telefon på 070-366 66 28. Claes kommer även att finnas tillgänglig för att svara på frågor under samråden.

Har Ni frågor om samrådsprocessen eller önskar få samrådsunderlaget skickat med post är du välkommen att kontakta OX2:s konsult WSP Jessica Gilbertsson på e-post: jessica.gilbertsson@wsp.com

Mer information om hur man anmäler sig, var och hur man lämnar synpunkter på projektet med mera framgår av den samrådsinbjudan som finns att läsa och/eller ladda hem under fliken dokument nedan. Här finns även ett samrådsunderlag med mer information om projektet.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, utanför Skånes kust
Antal turbiner
68-129
Produktion
upp till 7,5 TWh
Ägare
Ingka Investment 49%, OX2 51%

Varför havsbaserad vindkraft?

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om OX2 och havsbaserad vindkraft

Visualiseringar

Foto- och videomontage finns tillgängliga från flera utkikspunkter på Skåne.

Här finner du underlagen

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
triton@ox2.com

Projektkontakter för Triton

Projektledare
Lise Toll

+46 76 109 59 33