Logotype

Pleione-Ran  Visualiseringar

Fotomontage

Öppna filerna nedan för att se hur energiparken kommer att se ut från olika ställen från kusten. Den översta stora bilden i varje fil är själva fotomontagen, där vindkraftverken av den framtida parken har lagts in. I den mindre bilden därunder ser man istället en svart-röd markör på vindkraftverkens positioner. Detta görs enbart för att underlätta att identifiera vindkraftverken. Vidare hittar du information om den exakta positionen där fotot är tagen och en karta hjälper till att orientera sig.

Fotopunkter

Fårö Fyrplats

Landskap, Sudersand

Husbod fiskeläge

Fårö kyrka

Landskap, Brajdaur

Landskap, Ryssnäs

Landskap, fiskeläge, Hau rävlar

Landskap, Furilden

Kyllaj kalkbrott

Medeltida kyrkoruin, landskap med raukfält

Landskap, Asundens raukfält

Slite tätort

Agbod fiskeläge

Landskap, fiskeläge

Östergarn samhälle

Grogarnbergets fornborg

Landskap Klintar

Ljugarn tätort

Hammarnäs fiskeläge