Logotype

Pleione-Ran  Visualiseringar

Fotomontage

Fotomontagen har tagits fram för både Pleione och Ran, samt för Pleione och Ran gemensamt. Fotomontagen för Pleione har uppdaterats och visar nu 25MW-turbinlayout. Totalhöjden för vindkraftverk i Pleione är 370 meter, och i Ran 310 meter. Vindkraftverkens synlighet i bilderna motsvarar sikten en klar dag. En stor del av året kommer verken således vara mindre synliga än vad som framgår av bilderna.

Till varje fotomontage hör två foton med vindkraftverk. I ett foto syns endast vindkraftverken, och i ett foto syns vindkraftverken med en röd markering. Detta för att visa var vindkraftverken finns även om de i verkligheten kommer att vara dolda av terräng och vegetation samt av siktförhållanden.

Fotomontagen presenteras i panoramaformat för att skapa en uppfattning om hur parken kan komma att se ut i förhållande till landskapet samt för att hela parken ska få plats på bilden.

För att fotomontaget ska upplevas på ett verklighetstroget sätt är det viktigt att detta betraktas på samma brännvidd, det vill säga avståndet från objektivets centrum till bildsensorn, som kameran gjorde, det vill säga att fotomontaget ska betraktas från ett avstånd motsvarande bildens höjd.

  • Om fotomontaget betraktas på en datorskärm ska den förstoras så att den fyller skärmen i höjdled. Sedan ska man sätta sig på dubbelt avstånd av skärmens höjd, och panorera i sidled.
  • Om fotomontaget skrivs ut ska det betraktas från det dubbla avståndet av bildens höjd. Papperet kan böjas något så att den efterliknar det cylindriska formatet. 

Framtagning av fotomontage

Steg 1: Flera foton tas från valda fotopunkter genom att kameran roteras i det horisontella planet. Därefter slås foton ihop för att få panoramaformat. Fotopunktens position bestäms med en GPS.

Foton är tagna med en kamera av märket Canon 5D Mark IV, som har förhållandet 3:2 för bredd och höjd. Upplösningen på bilden är 6744x4500. Objektivet är av märket Sigma ART 50 mm f1.4.

Alla fotomontage är gjorda så att höjden på det slutliga fotomontaget motsvarar höjden på ett fotografi som är taget med ett 50 mm objektiv på en fullstor sensor,  det vill säga ett normalobjektiv som ger ett bildutsnitt som motsvarar ungefär vårt synfält.

Steg 2: I en 3D-mjukvara (Blender.org) byggs det upp en 3D-värld som motsvarar verkligen. I 3D-världen placeras valda vindkraftslayouter, med både vindkraftsverkens position och dimensioner.

Steg 3: Kamerorna i 3D-världen placeras på samma position och brännvidd som den riktiga kameran hade när fotografierna togs. 

Steg 4: Varje foto passas sedan in i 3D-kameran genom att kameran vrids så att fotografiernas position passas in på fotot. Då hamnar även 3D-vindkraftverken på rätt plats. 

OX2 anlitar GIS-och visualiseringskonsulten Martin Johansson på GISVIS för att ta fram fotomontagen och videoanimeringar. Martin har arbetat med systemutveckling sedan 1996 och varit verksam inom GIS och visualiseringar sedan 2006. För framställandet används den senaste tekniken för att det ska bli så verklighetstroget som möjligt.

Fotopunkter

Fårö fyrplats

Fårö, Sudersand

Fårö Alnäsaudden

Fårö kyrka

Fårö, Brajdaur

Fårö, Ryssnäs

Hau Rävlar

Furilden

Kyllaj kalkbrott

S:t Olofsholm naturreservat

Asundens raukfält

Slite tätort

Agbod fiskeläge

Östergarnslandet, Djaupvik

Östergarn samhälle

Östergarnslandet, Grogarnsbergets fornborg

Östergarnslandet, Snabben

Ljugarn tätort

Hammarnäs fiskeläge

När fyr

Videoanimeringar

Videoanimeringar nedan visar vindkraftverken i rörelse under dagtid, skymning och natt för Pleione, Ran samt för Pleione och Ran gemensamt. Hinderbelysningsmarkerade vindkraftverk syns i skymnings-och nattanimeringarna.

Hinderbelysningslayouten har skapats i enlighet med Transportstyrelsens föreskrift om hindermarkering. Layouten visar vindkraftverken som kommer förses med högintensivt vitt ljus. De röda lågintensiva ljusen, det mittenmonterade lågintensiva ljuset, och hindermarkeringarna för sjöfarten finns inte med i videoanimeringarna. De lågintensiva ljusen är för svaga för att synas på dessa avstånd och i filmerna. Hindermarkeringarna för sjöfarten syns inte bakom horisontlinjen.

Inpassningen av kamerans rörelse sker med hjälp av ett flertal referenspunkter i videoanimeringen.

Samma underlag används för dag, skymning och natt. Videon har tonats ner för att motsvara skymning och natt. De fiktiva lampornas ljusstyrka har anpassats efter videons bakgrundsljus för att motsvara referensmaterialet.

OX2 anlitar GIS-och visualiseringskonsulten Martin Johansson på GISVIS för att ta fram fotomontagen och videoanimeringar. Martin har arbetat med systemutveckling sedan 1996 och varit verksam inom GIS och visualiseringar sedan 2006. För framställandet används den senaste tekniken för att det ska bli så verklighetstroget som möjligt.

Obs: Vi har problem med tekniken men räknar med att ha alla animeringar uppe under lördag 7 oktober, hör av dig till oss via mail om du vill se alla videoanimeringarna innan vi fått upp dem på webbplatsen.

Fårö, Brajdaur

Fotopunkt Fårö Brajdaur Pleione 70 verk h 370m dag

Fotopunkt Fårö Brajdaur Pleione 70 verk h 370m skymning

Fotopunkt Fårö Brajdaur Pleione 70 verk h 370m natt

Fotopunkt Fårö Brajdaur Ran 121 verk h 310m dag

Fotopunkt Fårö Brajdaur Ran 121 verk h 310m skymning

Fotopunkt Fårö Brajdaur Ran 121 verk h 310m natt

Fotopunkt Fårö Brajdaur Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m dag

Fotopunkt Fårö Brajdaur Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m skymning

Fotopunkt Fårö Brajdaur Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m natt

Fårö, Ryssnäs

Fotopunkt Fårö Ryssnäs Pleione 70 verk h 370m dag

Fotopunkt Fårö Ryssnäs Pleione 70 verk h 370m skymning

Fotopunkt Fårö Ryssnäs Pleione 70 verk h 370m natt

Fotopunkt Färö Ryssnäs Ran 121 verk h 310m dag

Fotopunkt Färö Ryssnäs Ran 121 verk h 310m skymning

Fotopunkt Färö Ryssnäs Ran 121 verk h 310m natt

Fotopunkt Fårö Ryssnäs Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m dag

Fotopunkt Fårö Ryssnäs Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m skymning

Fotopunkt Fårö Ryssnäs Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m natt

Furilden

Fotopunkt Furilden Pleione 70 verk h 370m dag

Fotopunkt Furilden Pleione 70 verk h 370m skymning

Fotopunkt Furilden Pleione 70 verk h 370m natt

Fotopunkt Furilden Ran 121 verk h 310m dag

Fotopunkt Furilden Ran 121 verk h 310m skymning

Fotopunkt Furilden Ran 121 verk h 310m natt

Fotopunkt Furilden Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m dag

Fotopunkt Furilden Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m skymning

Fotopunkt Furilden Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m natt

Kyllaj kalkbrott

Fotopunkt Kyllaj kalkbrott Pleione 70 verk h 370m dag

Fotopunkt Kyllaj kalkbrott Pleione 70 verk h 370m skymning

Fotopunkt Kyllaj kalkbrott Pleione 70 verk h 370m natt

Fotopunkt Kyllaj kalkbrott Ran 121 verk h 310m dag

Fotopunkt Kyllaj kalkbrott Ran 121 verk h 310m skymning

Fotopunkt Kyllaj kalkbrott Ran 121 verk h 310m natt

Fotopunkt Kyllaj kalkbrott Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m dag

Fotopunkt Kyllaj kalkbrott Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m skymning

Fotopunkt Kyllaj kalkbrott Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m natt

S:t Olofsholm naturreservat

Fotopunkt S:t Olofsholm naturreservat Pleione 42 verk h 370m dag

Fotopunkt S:t Olofsholm naturreservat Pleione 42 verk h 370m skymning

fotopunkt S:t Olofsholm naturreservat Pleione 42 verk h 370m natt

Fotopunkt S:t Olofsholm naturreservat Ran 90 verk h 310m dag

Fotopunkt S:t Olofsholm naturreservat Ran 90 verk h 310m skymning

Fotopunkt S:t Olofsholm naturreservat Ran 90 verk h 310m natt

Fotopunkt S:t Olofsholm naturreservat Pleione 42 h 370m plus Ran 90 verk h 310m dag

Fotopunkt S:t Olofsholm naturreservat Pleione 42 h 370m plus Ran 90 verk h 310m skymning

Fotopunkt S:t Olofsholm naturreservat Pleione 42 h 370m plus Ran 90 verk h 310m natt

Asundens raukfält

Fotopunkt Asundens raukfält Pleione 70 verk h 370m dag

Fotopunkt Asundens raukfält Pleione 70 verk h 370m skymning

Fotopunkt Asundens raukfält Pleione 70 verk h 370m natt

Fotopunkt Asundens raukfält Ran 121 verk h 310m dag

Fotopunkt Asundens raukfält Ran 121 verk h 310m skymning

Fotopunkt Asundens raukfält Ran 121 verk h 310m natt

Fotopunkt Asundens raukfält Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m dag

Fotopunkt Asundens raukfält Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m skymning

Fotopunkt Asundens raukfält Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m natt

Slite tätort

Fotopunkt Slite tätort Pleione 70 verk h 370m dag

Fotopunkt Slite tätort Pleione 70 verk h 370m skymning

Fotopunkt Slite tätort Pleione 70 verk h 370m natt

Fotopunkt Slite tätort Ran 121 verk h 310m dag

Fotopunkt Slite tätort Ran 121 verk h 310m skymning

Fotopunkt Slite tätort Ran 121 verk h 310m natt

Fotopunkt Slite tätort Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m dag

Fotopunkt Slite tätort Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m skymning

Fotopunkt Slite tätort Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m natt

Östergarnslandet, Djaupvik

Fotopunkt Östergarnslandet, Djaupvik Pleione 70 verk h 370m dag

Fotopunkt Östergarnslandet, Djaupvik Pleione 70 verk h 370m skymning

Fotopunkt Östergarnslandet, Djaupvik Pleione 70 verk h 370m natt

Fotopunkt Östergarnslandet, Djaupvik Ran 121 verk h 310m dag

Fotopunkt Östergarnslandet, Djaupvik Ran 121 verk h 310m skymning

Fotopunkt Östergarnslandet, Djaupvik Ran 121 verk h 310m natt

Fotopunkt Östergarnslandet, Djaupvik Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m dag

Fotopunkt Östergarnslandet, Djaupvik Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m skymning

Fotopunkt Östergarnslandet, Djaupvik Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m natt

Östergarnslandet, Grogarnsbergets fornborg

Fotopunkt Östergarnslandet, Grogarnsbergets fornborg Pleione 70 verk h 370m dag

Fotopunkt Östergarnslandet, Grogarnsbergets fornborg Pleione 70 verk h 370m skymning

Fotopunkt Östergarnslandet, Grogarnsbergets fornborg Pleione 70 verk h 370m natt

Fotopunkt Östergarnslandet, Grogarnsbergets fornborg Ran 121 verk h 310m dag

Fotopunkt Östergarnslandet, Grogarnsbergets fornborg Ran 121 verk h 310m skymning

Fotopunkt Östergarnslandet, Grogarnsbergets fornborg Ran 121 verk h 310m natt

Fotopunkt Östergarnslandet, Grogarnsbergets fornborg Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m dag

Fotopunkt Östergarnslandet, Grogarnsbergets fornborg Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m skymning

Fotopunkt Östergarnslandet, Grogarnsbergets fornborg Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m natt

Östergarnslandet, Snabben

Fotopunkt Östergarnslandet, Snabben Pleione 70 verk h 370m dag

Fotopunkt Östergarnslandet, Snabben Pleione 70 verk h 370m skymning

Fotopunkt Östergarnslandet, Snabben Pleione 70 verk h 370m natt

Fotopunkt Östergarnslandet, Snabben Ran 121 verk h 310m dag

Fotopunkt Östergarnslandet, Snabben Ran 121 verk h 310m skymning

Fotopunkt Östergarnslandet, Snabben Ran 121 verk h 310m natt

Fotopunkt Kyllaj Östergarnslandet, Snabben 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m dag

Fotopunkt Östergarnslandet, Snabben Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m skymning

Fotopunkt Östergarnslandet, Snabben Pleione 70 h 370m plus Ran 121 verk h 310m natt