Logotype

Maatuulivoima

Marhult

Uppvidinge, Ruotsi

Vaihe
Toiminnassa
Sijainti
Uppvidinge
Käyttöönotto
2023
Tuotanto
90 GWh
Kapasiteetti
31 MW

Tiedot hankkeesta

The wind farm Marhult is located in Uppvidinge municipality in the eastern part of Kronoberg County, Sweden. Click here for more info (in Swedish)

Löydät lisätietoa hankkeesta ruotsiksi verkkosivuilta ruotsiksi

Avaintiedot

Hankkeen avaintiedot

Teknologia
Maatuulivoima
Vaihe
Toiminnassa
Sijainti
Uppvidinge
Tuulivoimalat
7 x V150
Korkeus
185
Käyttöönotto
2023
Tuotanto
90 GWh
Kapasiteetti
31 MW
Omistaja
Octopus Energy Generation
Toimittaja
Vestas

Bevarande av biologisk mångfald i Karskruv och Marhult vindparker

I strävan efter att främja den biologiska mångfalden och bevara värdefulla naturområden har Karskruv och Marhult vindparker genomfört en rad åtgärder. Engagemanget sträcker sig från återskapande av betesmark till skapande av livsmiljöer för insekter och andra viktiga arter. Här är några av de viktiga åtgärderna som har genomförts för att skydda och främja den biologiska mångfalden i dessa områden.

Läs om projekten för biologisk mångfald i Karskruv och Marhult

Arkeologiska utgrävningar i Karskruv och Marhult vindparker

I samband med inventeringar inför byggandet av Karskruv och Marhult vindparker upptäcktes tidigare okända kulturhistoriska lämningar som fossil åkermark, skogsbrukslämningar och kolningsanläggningar. Placeringen av vindkraftverk och vägar har anpassats för att skydda dessa lämningar i ett nära samarbete med Länsstyrelsen i Kronobergs län och Museiarkeologi vid Kalmar läns museum. Nya fynd, inklusive kolbottnar från 1600–1800-talet, har gett ny kunskap om områdets historiska anläggningar.

Läs mer om utgrävningarna

Sveriges största energilagringsanläggning med batterier: en nyckelspelare i framtidens elsystem

I närheten av Karskruv och Marhult vindparker och anslutna till samma transformatorstation har OX2 byggt Sveriges största energilagringssystem.

Läs artikeln om Bredhälla

Haluatko tietää lisää?

Yhteyshenkilöt hankkeelle Marhult

Kaupallinen päällikkö
Ida Bodin

+46 76 135 25 49
ida.bodin@​ox2.com